Mājoklis, pārcelšanās

Īpašuma izpētīšana – vispārīga informācija

Pirms nekustamā īpašuma iegādes jāpārliecinās, vai tas ir ierakstīts Zemesgrāmatā un par darījuma objekta sastāvu, proti, vai pārdevējs ir īpašnieks visam dabā redzamajam īpašumam, vai, iespējams, būve uz zemes pieder kādam citam. Tāpat Zemesgrāmatā var pārliecināties, vai nekustamais īpašums nav ieķīlāts, izīrēts vai iznomāts kādai trešajai personai. Šis aspekts ir būtisks, ņemot vērā, ka Zemesgrāmatā ierakstītās tiesības, tajā skaitā nomas līgums būs saistošs arī jaunajam īpašniekam. Jāņem vērā, ka normatīvajos aktos īpašniekam nav noteikts pienākums reģistrēt zemesgrāmatā ar īrnieku noslēgto īres līgumu, tāpēc dati var būt nepilnīgi.

 

Pārliecināties par to, vai īpašums ir ierakstīts Zemesgrāmatā, varat bez maksas portālā www.zemesgramata.lv sadaļā “Meklēt īpašumu”, taču, lai ieskatītos īpašuma nodalījuma četrās daļās, kurās tiek ierakstītas ziņas par:

  • nekustamu īpašumu,
  • nekustama īpašuma īpašnieku,
  • nekustama īpašuma apgrūtinājumiem un
  • nekustama īpašuma parādiem,

ir jāveic priekšapmaksa tiešsaistē, pēc kuras informācija tiek attēlota datorizdrukas formā.

 

Apskatīt informāciju par nekustamajiem īpašumiem visā Latvijas teritorijā varat izmantojot portālu Kadastrs.lv:

Kadastrs.lv bez maksas var apskatīt tematiskās kartes:

  • Būves pēc nolietojuma;
  • Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējais kvalitatīvais novērtējums;
  • Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu karte.

 

 

Papildus portālā Kadastrs.lv pieejamajiem datiem un pakalpojumam “Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana” ko var aplūkot bez maksas, varat izmantot maksas e-pakalpojumus, lai apskatītu interaktīvās īpašumu kartes un veiktu atlases pēc dažādiem parametriem:

 

Noskaidrot, vai Jums interesējošā īpašuma tuvumā nav reģistrēta dzīvnieku novietne (teritorijā var tikt turēti lopi, mājputni, u.c.), varat izmantojot Lauksaimniecības datu centra Novietņu reģistru.

Scroll Up