Lauksaimniecība un vide

Īpašumu apgrūtinājumi

Elektrolīniju aizsargjoslas, servitūta ceļš un daudzi citi apgrūtinājumi samazina nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību. Ja ir zemāka kadastrālā vērtība, attiecīgi mazāks arī nekustamā īpašuma nodoklis. Pārliecināties par Kadastrā reģistrētajiem apgrūtinājumiem un to aizņemtajām platībām nekustamā īpašuma īpašnieks var izmantojot Valsts zemes dienesta (VZD) e-pakalpojumu “Mani dati kadastrā“ portālā Latvija.lv.

 

Vēl datus par apgrūtinājumiem var meklēt meliorācijas kadastrā un dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”, kur pieejamas interaktīvas kartes.

Scroll Up