Tiesību aizsardzība

Izziņa par (ne)sodāmību

Izziņa par fiziskas personas sodiem

Ja Jums nepieciešama izziņa par sodāmību no Sodu reģistra, piemēram, potenciālajam darba devējam, iesniegšanai Latvijas Republikas valsts institūcijās vai pašvaldību iestādēs, to varat pieprasīt elektroniski, izmantojot maksas e-pakalpojumu “Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību” portālā Latvija.lv. E‑pakalpojumā var elektroniski pieprasīt sagatavot izziņu par privātpersonai uzliktajiem kriminālsodiem un, ja nepieciešams, par administratīvajiem sodiem. Vajadzības gadījumā, pieprasot izziņu, var norādīt izziņas nepieciešamības iemeslu un iestādi, kurā tā tiks iesniegta. Izpildot e-pakalpojumu, nepieciešams veikt samaksu. Izziņu iespējams saņemt arī angļu vai krievu valodā.

E-pakalpojuma ietvaros privātpersonas var saņemt izziņas no Sodu reģistra:

  • aktuālās datubāzes — par sodāmību, kas nav dzēsta (noņemta), ziņas par fiziskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis mazāk nekā gads;
  • arhīva datubāzes — par dzēstu (noņemtu) sodāmību, par kriminālprocesiem, kuros persona tikusi attaisnota, ziņas par fiziskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis vairāk nekā gads, izpildītiem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem, ka arī medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas izbeigšanu.

Izmantojot e-pakalpojumu, izziņu var pieprasīt elektroniski, bet saņemt to var:

  • pa pastu (ierakstītā vēstulē);
  • elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pakalpojuma pieprasīšanas procesā norādīto e-pastu.

Ja izziņu nepieciešams saņemt aizzīmogotā vēstulē (ASV imigrācijas vīzu noformēšanai), tā tiks sagatavota un nosūtīta pa pastu (ierakstītā vēstulē).

E-pakalpojumā izziņu par personas sodāmību var pieprasīt tikai par sevi.

Ārvalstīs esoša persona, izziņu no Sodu reģistra var pasūtīt un saņemt, izmantojot Latvijas diplomātisko pārstāvniecību starpniecību. Informācija par Latvijas Republikas pārstāvniecībām ir pieejama Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Aktuālākā informācija par izziņu pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību pieejama Iekšlietu ministrijas Informācijas centra tīmekļa vietnē.

Izziņa par juridisku personu sodiem

Juridiskām personām tiek piedāvāts maksas e-pakalpojums „Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem”.

E-pakalpojuma ietvaros juridiskās personas var saņemt izziņas no Sodu reģistra:

  • aktuālās datubāzes — par juridiskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis mazāk nekā gads, kā arī par juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem.
  • arhīva datubāzes — izpildītiem juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem, kā arī ziņas par juridiskajām personām administratīvā pārkāpuma lietās piemērotajiem sodiem, ja no soda izciešanas ir pagājis vairāk nekā gads.

Saņemt sagatavoto izziņu juridiskai personai var valdes loceklis, uzrādot Uzņēmuma reģistra izziņu, kas apliecina par personas piederību uzņēmumam. Ja tas ir cits uzņēmuma pārstāvis, tad jāuzrāda uzņēmuma pilnvara.

Scroll Up