Tiesību aizsardzība

Izziņas saņemšana no iestādes, kas atbildīga par attiecīgo pakalpojumu

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Jums  ir tiesības vērsties pie iestādes (datu pārziņa), lai no tās saņemtu informāciju, vai par Jums iestādē tiek apstrādāti personas dati.

 

Ja dati par Jums tiek apstrādāti, Jums ir tiesības tiem piekļūt, kā arī saņemt informāciju par apstrādāto datu apjomu un nolūku.

 

Lai saņemtu minēto informāciju, Jums jāvēršas iestādē ar iesniegumu.

 

Iesniegumu likums nosaka, ka iesniegumu varat iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteikts iesniegums, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē tiek noformēts rakstveidā un tā kopija izsniegta iesniedzējam.

 

Personas informācijas pieprasījuma veidlapas paraugs pieejams Datu valsts inspekcijas interneta vietnē. 

 

Iestādei atbilde uz iesniegumu jāsniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

 

Šāda veida informācijas pieprasīšana ir bez maksas, bet, ja personas pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, iestāde (pārzinis) var vai nu:

  • pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu; vai arī
  • atteikties izpildīt pieprasījumu.
Scroll Up