Ģimene, bērni

Ja Latvijā dzimušam bērnam viens no vecākiem ir citas valsts pilsonis

Bērnam piešķir Latvijas pilsonību, ja bērna dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis. Kad bērna dzimšana ir reģistrēta un viņš ir saņēmis personas kodu, viņam var noformēt Latvijas pasi.

 

Ja Latvijā dzimušam bērnam viens no vecākiem ir citas valsts pilsonis, pēc  vecāku vēlēšanās bērns var iegūt arī otra vecāka valsts pilsonību.

Latvijas dzimtsarakstu nodaļas, reģistrējot dzimšanas faktu, var piešķirt tikai Latvijas pilsonību, ja tā pienākas. Pēc tam bērna vecāki var  bērnam nokārtot otra vecāka pilsonību.

 

Par otras valsts pilsonības noformēšanu vecākiem jāinformē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, lai Fizisko personu reģistrā varētu aktualizēt ziņas par bērna otru valstisko piederību. Minētā procedūra neietekmē bērna piederību Latvijas pilsoņu kopumam un tiesībattiecībās ar Latvijas Republiku viņš ir uzskatāms vienīgi par Latvijas pilsoni.
 
Latvijas pilsoņa bērnam (līdz 18 gadiem) dubultā pilsonība ir iespējama ar jebkuru valsti.

Scroll Up