Mājoklis, pārcelšanās

Ja vēlaties mainīt deklarētās dzīvesvietas adresi

Mainot dzīvesvietu, Jums mēneša laikā ir jādeklarē jaunā dzīvesvietas adrese.

Iepriekš deklarēto dzīvesvietas adresi nav nepieciešams anulēt, jo Fizisko personu reģistrā iepriekš deklarētā dzīvesvietas adrese tiek automātiski aizstāta ar jauno dzīvesvietas adresi.


Vispirms varat pārbaudīt, kādā adresē šobrīd esat deklarēts, izmantojot bezmaksas e-pakalpojumu Mani dati Fizisko personu reģistrā.

Deklarējiet savu, savu nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu elektroniski Jums ērtā laikā, izmantojot e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana. 

Elektroniskā deklarēšanās ir bez maksas.


Ja vēlaties pārliecināties, cik droša ir Jūsu esošās vai plānotās dzīvesvietas teritorija,  varat iepazīties ar noziedzīgu nodarījumu statistiku Iekšlietu ministrijas Informācijas centra  Noziegumu kartē.

Scroll Up