Biežāk uzdotie jautājumi

Vai e-adrese aizstās manu e-pasta adresi?

E-adrese neaizstās e-pasta adresi, bet to drīzāk var pielīdzināt internetbankas risinājumam. Izveidojot e-adresi, jums ir iespēja norādīt savu e-pasta adresi, uz kuru tiks sūtīta informācija par saņemtajiem ziņojumiem, bet ne paši ziņojumi.

Vai savu e-adresi varu izveidot bez maksas?

E-adreses izveidošana un lietošana ir bez maksas. Svarīgi, lai būtu pieejami nepieciešami identifikācijas līdzekļi, ar kuriem e-adresei var piekļūt: personas apliecība (eID karte) ar aktīvu elektronisko parakstu, mobilā lietotne eParaksts mobile vai eParaksts karte juridiskām personām. E-paraksts personas apliecībā (eID kartē) un eParaksts mobile risinājumā tiek nodrošināts neierobežotu reižu skaitu un ir bez maksas.

Kā rīkoties, ja man ir eID karte, bet esmu aizmirsis piekļuves kodus, vai nezinu e-parakstu skaitu?

Gadījumā, ja jums ir eID karte, bet esat aizmirsuši piekļuves kodus, vai tajā nav aktivizētu e-parakstu, nav nepieciešams izgatavot jaunu karti. Jums ir jādodas uz tuvāko Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes filiāli, kur pāris dienu laikā jums atjaunos gan piekļuves kodus, gan aktivizēs e-parakstus. No 2019. gada janvāra e-paraksts personas apliecībā (eID kartē) tiek nodrošināts neierobežotu reižu skaitu.

Vai varu piekļūt e-adresei arī no sava mobilā tālruņa?

Jā, lai to izdarītu, ir nepieciešama mobilā lietotne eParaksts mobile. Tā ir bezmaksas lietotne, kura brīvi pieejama katram. Lai sāktu izmantot eParaksts mobile, apmeklējiet vietni www.eparaksts.lv un piesakieties šī pakalpojuma lietošanai. eParaksts mobile ir rīks, kurš tāpat kā eID karte ir valsts uzturēts.

Kam cilvēks var sūtīt vēstules no savas e-adreses?

Katrs iedzīvotājs no savas e-adreses varēs sūtīt vēstules valsts un pašvaldību iestādēm. Ziņojumus nebūs iespējams sūtīt  citiem iedzīvotājiem vai uzņēmumiem.

Ar kurām konkrēti valsts un pašvaldību iestādēm varēs sazināties caur e-adresi? Vai varēs sazināties ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem?

Ar visām iestādēm, kas ir iekļautas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē pieejamajā Publisko personu un iestāžu sarakstā. Tās ir gan ministrijas un valsts iestādes, gan pašvaldības un pašvaldību iestādes, kā arī pašvaldību kapitālsabiedrības, piemēram, skolas.

Ja persona (iedzīvotājs vai uzņēmējs) būs izveidojusi e-adresi portālā Latvija.lv, tad iestādes, sūtot vēstuli personai, meklējot pēc personas koda vai uzņēmuma reģistrācijas numura, uzzinās, ka personai ir a-adrese, un šajā gadījumā vēstuli sūtīs uz e-adresi nevis uz deklarēto adresi.

Kāpēc vēstules no valsts / pašvaldības iestādēm nevar saņemt uz privāto e-pastu?

E-adreses risinājumu var pielīdzināt drošam internetbankas risinājumam – slēgtā vidē, pakalpojumu portālā Latvija.lv, ikvienam e-adreses lietotājam ir pieejams personificēts konts, kurā tiek nodrošināta ziņojumu sūtīšana, saņemšana un glabāšana. E-adresei ir jābūt drošai, jo sūtījumi, kas var tikt sūtīti uz un no e-adreses, var saturēt gan personas datus, gan komercnoslēpumu, gan arī sensitīvu informāciju. Arī bankas svarīgu informāciju nesūta uz e-pastu, bet uz internetbanku – drošu vidi, kas pasargāta no maldināšanas riskiem.

Kā pārbaudīt informāciju par juridiskām personām, kas reģistrētas manā adresē?

Informāciju par juridiskas personas īpašumā deklarētām personām ir tiesības pieprasīt juridiskai personai (vai pilnvarotai personai), izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”:

  • Portālā Latvija.lv jāieiet sadaļā “Iesniegums iestādei”;
  • Iestāžu sarakstā jāatzīmē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) un jāaizpilda nepieciešamie datu lauki, ievadot iesnieguma tekstu tiešsaistes formā;
  • Jānosūta iesniegums.

Iesniegumu varat nosūtīt PMLP, arī izmantojot oficiālo elektronisko adresi (e-adrese).

Kā lai noskaidroju, kas deklarēts manā īpašumā?

Lai uzzinātu, kādas personas ir deklarētas Jums piederošajā īpašumā, aicinām izmantot bezmaksas e-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas” – pieejama informācija par visiem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un personām, kuras tajos deklarējušas savu dzīvesvietu.

Tāpat aicinām izmantot šo pakalpojumu jebkurā brīdī, ja rodas aizdomas, ka Jūsu īpašumā ir deklarētas svešas personas (piemēram, ja sākat saņemt svešai personai adresētas vēstules, vai komunālo pakalpojumu rēķinā ir norādīts lielāks deklarēto personu skaits, nekā tam būtu jābūt).

Lūgt anulēt ziņas par konkrētās personas deklarēto dzīvesvietu var nekustamā īpašuma īpašnieks un īrnieks. Tāpēc, lai izdeklarētu no sava īpašuma personas, kuriem nav tiesiska pamata tur būt deklarētiem, aicinām iesniegt iesniegums savā pašvaldībā vai ātri un viegli to izdarīt elektroniski portālā www.latvija.lv – bezmaksas e-pakalpojums “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”

Kur var atrast kādu, kas palīdzētu saprast, kā elektroniski iesniegt iesniegumu, parakstīt dokumentu ar e-parakstu. Dzirdēju, ka ir tādi digitālie aģenti, bet kur tādu atrast?

Sev tuvāko digitālo aģentu varat atrast “Digitālo aģentu kartē”. Kartē ir apkopota informācija par digitālajiem aģentiem – apmācītiem un sagatavotiem speciālistiem, kas palīdz sabiedrībai (iedzīvotājiem, uzņēmējiem) apgūt un pilnveidot digitālās prasmes, sniedz konsultāciju un atbalstu valsts pārvaldes pakalpojumu saņemšanā un digitāli risinājumu lietošanā. Šajā kartē varat redzēt adreses, kur digitālie aģenti ir pieejami.

Vienlaikus gribam arī aicināt izvērtēt iespēju iegūt un lietot eParakstu un tā īpaši ērto mobilo lietotni eParaksts mobile, kas Jums ļautu parakstīt dokumentus elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) savā viedtālrunī. Plašāku informāciju par ieguvumiem un rīcību, lai tos iegūtu, var izlasīt vietnē mana.latvija.lv (saite: https://mana.latvija.lv/ka-iegut-drosu-elektronisko-parakstu-2/).

Esmu students, apkopojot informāciju maģistra darbam, veicu pētījumu. Man ir vajadzīga informācija par uzņēmumu gada pārskatiem, naudas plūsmas pārskatiem, peļņas/zaudējuma aprēķinu, kā arī datu analīzi par laika periodu no 2017. līdz 2019. gadam. Vai ir iespēja iegūt kādu informāciju vai datus?

Informāciju par valsts pārvaldes rīcībā esošajiem datiem Jūs varat atrast Latvijas Atvērto datu portālā un Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē. Savukārt jautājumu par nozarēm, pētījumiem aicinām jautāt nozares ministrijām.

Kur es varu redzēt savu iesniegumu par slimību? Ārsts ir atvēris darbnespēju, bet nevaru pārbaudīt.

Informācija par Jūsu darbnespējas lapām, to statusiem un numuriem ir pieejama portālā Latvija.lv e-pakalpojumā “Saņemtās Darbnespējas lapas”. Rīcību soli pa solim, kā šo e-pakalpojumu lietot, varat redzēt video: https://youtu.be/pOCwKphyVwg. Gadījumā, ja konstatējat informāciju, kas neatbilst patiesībai, aicinām sazināties ar ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu, kas atvēris darbnespējas lapu.

Vienlaikus informējam, ka, ja slimojat ilgāk par 10 dienām, Jūs varat saņemt slimības pabalstu – jāiesniedz iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Ar informāciju, kā to izdarīt, varat iepazīties vietnē mana.latvija.lv (saite: https://mana.latvija.lv/darbnespejas-lapas-sanemsana/)

Kur var iesniegt iesniegumu bezdarbnieka pabalsta saņemšanai? Vai to var izdarīt bez e-paraksta?

Jūs varat pieprasīt bezdarbnieka pabalstu elektroniski, ja pirms tam:

  • iegūts bezdarbnieka statuss Nodarbinātības valsts aģentūrā vai
  • aizpildīts un iesniegts Nodarbinātības valsts aģentūrai adresēts iesniegs bezdarbnieka statusa iegūšanai.

Visērtāk un ātrāk iesniegumu bezdarbnieka pabalsta saņemšanai varat iesniegt portālā www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” (saite: https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts).

To var izdarīt bez e-paraksta:

  1. jāidentificējas ar izvēlēto identifikācijas veidu (internetbanka, eID, e-paraksts);
  2. jāatzīmē “lūdzu piešķirt bezdarbnieka pabalstu” un aizpildīt citus nepieciešamos informācijas logus;
  3. nosūtīt iesniegumu (klikšķis uz pogas).

Īss video, kā to izdarīt, pieejams vietnē mana.latvija.lv (saite: https://mana.latvija.lv/bezdarbnieka-pabalsts/).

Ja bezdarbnieka statuss vēl nav iegūts, aicinām iepazīties ar aprakstu par nepieciešamo rīcību, lai to iegūtu, vietnē mana.latvija.lv (saite: https://mana.latvija.lv/kapec-pieteikties-bezdarbnieka-vai-darba-mekletaja-statusam/).

Vēlos piedeklarēt savu vīru savā dzīvesvietas adresē. Kā to izdarīt?

Dzīvessvietas deklarāciju iespējams veikt elektroniski, izmantojot bezmaksas e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”. Pakalpojums nodrošina iespēju personai, kura ir reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā, bez maksas deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.

Latvijas valstspiederīgā persona pēc iepriekšēja pieraksta var iesniegt dzīvesvietas deklarāciju arī klātienē tajā pašvaldībā vai tās iestādē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas deklarējamā dzīvesvieta, veicot valsts nodevas samaksu.

Ja persona ir ārzemnieks, tad diemžēl šo e-pakalpojumu izmantot nevar, taču deklarēt dzīvesvietas adresi iespējams, noformējot uzturēšanās atļauju apliecinošu dokumentu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP), par ko veicama valsts nodevas maksa.

Es atrodos ārzemēs un man nav eID identifikācijas kartes, bet tikai pase. Kā es varu tikt pie e-paraksta?

Ja atrodaties ārzemēs, drošu elektronisko parakstu varat iegūt, izmantojot Latvijas vēstniecību nodrošinātos konsulāros pakalpojumus – noformējot personas apliecību, var pieteikt arī eParakstu.

Lai saņemtu pakalpojumu, pārstāvniecībā jāierodas personīgi un jāiesniedz sava Latvijas pase. Apmeklētāji pārstāvniecībās noformēšanai tiek pieņemti tikai iepriekšēja pieraksta kārtībā. Aicinām pieteikt apmeklējumu telefoniski vai elektroniski, sazinoties ar pārstāvniecību.

Diemžēl e-pastā neesat norādījis valsti, kurā atrodaties, tāpēc informāciju par Latvijas vēstniecību un konsulāro dienestu valstī, kurā atrodaties, aicinu meklēt Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē: https://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas (ievadot meklētāja laukā konkrēto valsti, Jums būs pieejama vēstniecības kontaktinformācija, ar kuru lūgums arī sazināties).

Vēlējos pajautāt, vai pastāv tāda iespēja, kā laulības šķiršana online?

Ja ar laulāto partneri par šķiršanos esat vienisprātis un Jums nav nesaskaņu par mantas sadali un bērnu aizgādību, arī tad, ja Jums nav kopīgu nepilngadīgu bērnu un kopīgas mantas, laulību varat šķirt pie notāra.

Pie notāra obligāti jāvēršas kopīgi. Notārs notariālā akta formā sagatavos jūsu abpusēju gribas izteikumu par laulības šķiršanu. Nepieciešams iesniegt arī laulības apliecības oriģinālu vai dzimtsarakstu iestādes izsniegtu norakstu vai izrakstu, vai izziņu no civilstāvokļa aktu reģistra. Tāpat vajadzīga arī atsevišķi rakstiska vienošanās par bērnu aizgādību, uzturlīdzekļiem, saskarsmes tiesībām ar bērnu un laulāto kopīgās mantas sadali. Šādu vienošanos var sastādīt notārs. Ja vienošanos esat izvēlējušies slēgt notariāli, tai var piešķirt izpildu spēku attiecībā uz uzturlīdzekļu piedziņu bez tiesas iesaistīšanas. Laulību šķir mēnesi pēc tam, kad šķiršanas iesniegums iesniegts notāram, ja šajā laikā neviens no laulātajiem nav paziņojis, ka iesniegumu atsauc.

 Kad laulība ir šķirta, notārs par to paziņo dzimtsarakstu nodaļai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) un, ja laulība noslēgta baznīcā, attiecīgās draudzes garīdzniekam. Latvijas zvērinātu notāru klientu portālā Latvijasnotars.lv varat attālināti izmantot notāra pakalpojumus, vēršoties pie notāra videokonferences režīmā, un pēc sarunas ar notāru, notariālo aktu – laulības šķiršanas iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu. Tas nozīmē, ka laulību varat šķirt arī attālināti. Ja vēlaties pārliecināties, vai dati par Jūsu laulības šķiršanu ir sniegti PMLP un aktualizēti Iedzīvotāju reģistrā, portālā Latvija.lv izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu Mani dati Iedzīvotāju reģistrā.