Tiesību aizsardzība

Kā iegūt drošu elektronisko parakstu?

Latvijā drošs elektroniskais paraksts ir pieejams, izmantojot vairākus rīkus (neatkarīgi no droša elektroniskā paraksta veida, kādu izmantojat, rezultāts būs vienāds – elektroniski parakstīts dokuments ar juridisku spēku).

Privātpersonām

Ikvienai Fisiko personu reģistrā reģistrētai privātpersonai, kas sasniegusi 14 gadu vecumu, ir pieejami vairāki droša elektroniskā paraksta veidi.

Drošs elektroniskais paraksts personas apliecībā (eID kartē):

 1. eID karti var saņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā un Latvijas vēstniecībās ārvalstīs.
 2. eID kartē, kurā ir aktīvs eParaksts, no 2019. gada 1. janvāra bez maksas ir iekļauts neierobežots e-parakstīšanās un e-identitātes apliecināšanas reižu skaits.
 3. Saņemot eID karti, tiek izsniegta aploksne ar PIN kodiem, kas ir nepieciešami e-identitātes apliecināšanai (PIN 1) un elektronisku dokumentu parakstīšanai (PIN 2).
 4. Par nepieciešamiem dokumentiem, izgatavošanas laiku un izmaksām, lai saņemtu personas apliecību (eID karti) lasiet šeit.

Mobilā lietotne eParaksts mobile:

 • Iespējams pieteikties portālā eparaksts.lv, izmantojot kādu no identifikācijas rīkiem (internetbankas, eID karte vai eParaksts karte), aizpildot pieteikumu un noslēdzot līgumu par eParaksts mobile pakalpojuma saņemšanu.
 • Atkarībā no pieteikšanās veida, eParaksts mobile līgumu iespējams noslēgt:
  1. elektroniski ar eID karti vai eParaksts karti – pakalpojuma saņemšana notiek tūlītēji portālā eparaksts.lv;
  2. piesakoties ar internetbanku līguma parakstīšanu iespējams veikt, izmantojot kurjera starpniecību (2 – 5 darba dienas) vai izmantojot Zvērinātu notāru pakalpojumus. Precīzāka informācija par eParaksts mobile iegūšanas iespējām pieejama šeit.
 • eParaksts mobile izmantošana ir bezmaksas.
 • Lai varētu dokumentus parakstīt viedtālrunī, nepieciešams lejupielādēt mobilo lietotni eParakstsLV. Tās lietošana ir bez maksas un līguma slēgšana nav nepieciešama.

 Mobilā lietotne dokumentu parakstīšanai  eParakstsLV

 • Lai parakstītu dokumentus lietotnē eParakstsLV, vispirms ir jāiegūst lietotne eParaksts mobile un jāizveido eParaksta parole portālā eparaksts.lv. Informācija par eParakstsLV iegūšanas iespējām ir pieejama šeit
 • Šī mobilā lietotne nodrošina dokumentu parakstīšanu viedierīcē ar drošu elektronisku parakstu, kā arī jau parakstītu dokumentu pārbaudi.

Latvijā popularitāti iemantojusī mobilā lietotne – SmartID:

 1. Pievērsiet uzmanību, ka lietotnes versijai ir jābūt pilnajai jeb kvalificētajam Smart ID, nevis bāzes variantam.
 2. Lai parakstītu dokumentus ar SmartID, ir jāizvēlas platforma Dokobit (bezmaksas iespējams parakstīt piecus dokumentus mēnesī).

Juridiskām personām

Juridiskas personas var izmantot droša elektroniskā paraksta rīkus, tāpat kā fiziskas personas.


Tomēr ir radīts arī produkts eParaksts karte tieši uzņēmējiem, kuri savā ikdienā izmanto elektroniskus dokumentus bieži un lielākā apjomā.


eParaksts karte ir juridiskām personām pieejams droša elektroniskā paraksta nesējs, kas nodrošina gan dokumentu parakstīšanu, gan personas identitātes apliecināšanu digitālajā vidē. Plašāka informācija par pieteikšanos un izmaksām pieejama šeit.


Papildus eParaksts kartei juridiska persona var izmantot arī eZīmogu:

 1. eZīmogs ir uzņēmuma vai iestādes dokumentam pievienots paraksts. Ar eZīmogu uzņēmums vai iestāde var apliecināt izziņas, izrakstus no informācijas sistēmām, reģistriem, sertifikātus, apliecības un citus dokumentus par jau notikušiem faktiem. Tas neaizstāj uzņēmuma vai iestādes pārstāvja parakstu. Plašāka informācija par pieteikšanos un izmaksām šeit.
 2. eZīmogs+ funkcijas ir tādas pašas kā eZīmogam, tas pieejams viedkartē (eParaksts kartē). Plašāka informācija par pieteikšanos un izmaksām šeit.

E-zīmoga pakalpojumus Latvijā nodrošina arī Dokobit. Dokobit piedāvā iespēju uzņēmumiem to integrēt savās sistēmās. Vairāk informāciju skatīt šeit.

Scroll Up