Darbs, pensijas

Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju?

Publicēts: 14.04.2021.


Ja veicat saimniecisko darbību vai esat individuālais komersants, vai individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieks, kurš maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), tad Jums gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti.


Ja neveicat saimniecisko darbību, bet esat IIN maksātājs, piemēram, darba ņēmējs, Jūs varat gada ienākumu deklarāciju iesniegt brīvprātīgi, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto IIN par attaisnotajiem izdevumiem (izglītību, medicīnu u.c.).


Deklarācijas aprēķinus ietekmē 2018. gadā ieviestā progresīvā IIN likme un diferencētais neapliekamais minimums. IIN likme un  diferencētais neapliekamais minimums ir atkarīgs no kopējiem gada laikā gūtajiem ienākumiem (vairāk lasiet sadaļās “Kad gada ienākumu deklarāciju jāsniedz brīvprātīgi?” un “Deklarācijas iesniegšana par 2018. gadu un turpmāk – kas jāņem vērā?”).


Visiem iedzīvotājiem, kuri guvuši ar IIN apliekamus ienākumus, Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (VID EDS), savā Algas nodokļu grāmatiņā ieteicams sekot gada laikā piemērotajam nodokļu atvieglojumam un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prognozētajam neapliekamajam minimumam, lai pārliecinātos, ka tie ir atbilstoši reālajiem ienākumiem. No tā atkarīgs, vai, iesniedzot deklarāciju, valsts atmaksās IIN, vai pašiem tas būs jāpiemaksā. Kopš 2018. gada ienākumu deklarācija jāiesniedz obligāti arī tad, ja IIN jāpiemaksā.


Gada ienākumu deklarācija apkopo visus ienākumus un izdevumus gada laikā un aprēķina:

  1. Cik lielu summu par pārmaksāto IIN persona varēs saņemt no valsts;
  2. Vai arī pretēji – cik liela ir nesamaksātā IIN daļa, kas cilvēkam pašam ir jāsamaksā budžetā.

Kad gada ienākumu deklarāciju jāsniedz brīvprātīgi?

Jūs varat brīvprātīgi Valsts ieņēmumu dienestam (VID) iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai: noskaidrotu Jūsu pārmaksātā vai nesamaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa...

Kad gada ienākumu deklarāciju jāsniedz obligāti?

Gada ienākumu deklarācija par gada laikā gūtajiem ienākumiem obligāti  ir jāiesniedz, ja: esat veicis saimniecisko darbību – esat individuālais komersants, individuālā...

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja statuss

Ja strādājat mikrouzņēmumā, esat sezonas laukstrādnieks vai patentmaksātājs, vai maksājat iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) tikai par ienākumu no kapitāla pieauguma,...

Kas ir attaisnotie izdevumi?

Attaisnotie izdevumi ir netiešs veids, kā valsts atbalsta iedzīvotājus, kuri maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Ja persona konkrētā gada laikā...

Attaisnotos izdevumus apliecinošu dokumentu sagatavošana

Lai atgūtu daļu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), kas maksāts par Jūsu vai Jūsu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem, deklarācijai jāpievieno...

Deklarācijas iesniegšana par 2018. gadu un turpmāk – kas jāņem vērā?

Gada ienākumu deklarācijā tiek iekļauti pilnībā visi gada laikā gūtie ienākumi un izdevumi, un, ņemot vērā piemērotās nodokļa likmes lielumu,...

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt no katra kārtējā gada 1. marta par iepriekšējiem trim gadiem. Personām, kurām gada ienākumu deklarācija...

Noderīga informācija un saites

Gada ienākumu deklarācija Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli“ Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un...

Scroll Up