Ģimene, bērni

Kā izvēlēties bērna vārdu un kādu uzvārdu bērnam piešķirt?

Tiesību akti nosaka, ka bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus un vārdam jāatbilst personvārdu rakstībai latviešu valodā noteiktajām prasībām. Oficiāla bērna vārda reģistrācija notiek reizē ar bērna dzimšanas reģistrāciju, kas jāveic viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas.

 

Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes (PMLP) Personvārdu datu bāzē, izmantojot meklētāja logu, varat iepazīties ar Latvijas Iedzīvotāju reģistrā reģistrētiem personvārdiem. Tā iespējams noskaidrot, cik daudz cilvēku ir reģistrēti ar konkrēto vārdu, apskatīties, kādi vārdu salikumi ir reģistrēti, kā arī iepazīties ar konkrētā vārda skaidrojumu.

 

Bērna uzvārdu nosaka pēc vecāku uzvārda. Tādējādi arī bērnam tiek piešķirts vecāku uzvārds. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, tad bērnam saskaņā ar vecāku vienošanos piešķir tēva vai mātes uzvārdu. Ja vecākiem par bērna uzvārdu ir dažādi viedokļi un viņi nevar vienoties, tad vecāki var vērsties savas dzīvesvietas bāriņtiesā un lūgt, lai bērna uzvārdu nosaka bāriņtiesa.

 

Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam nav iespējams piešķirt uzvārdu (dubultuzvārdu), kas veidots no abu vecāku uzvārdiem, ja vien šāds dubults uzvārds nav jau kādam no vecākiem.

Scroll Up