Izglītība

Kā izvēlēties studiju virzienu?

Ja studijas tiek uzsāktas uzreiz pēc vidējās izglītības iegūšanas, cilvēki nākotnes plānošanu bieži sāk tieši ar domām par tālāko mācīšanos konkrētā augstskolā. Tomēr, noteikti vērts situāciju izvērtēt ilgtermiņā – kādās profesijās Jūsu spējas, īpašības un iegūtās zināšanas būs darba devēju novērtētas un kādas iespējas iegūtā izglītība sniegs darba tirgū.

 

 

Lielu lomu studiju izvelē spēlē arī līdzšinējie rezultāti un panākumi konkrētajos mācību priekšmetos. Uz veicamajiem soļiem skatieties no tālākā uz tuvāko – ņemot vēra savas stiprās un vājās puses, noskaidrojiet, kāds darbs Jums izdodies vislabāk, tad – kāda izglītība nepieciešama, un tikai pēc tam – kāda augstskola un studiju programma būtu vispiemērotākā. Tā samazināsies iespējamība, ka sāksiet pastāvīgi mainīt mācību programmas vai izglītības iestādes, cerībā uzdurties “īstajai”, kas sniegs piepildījumu un ļaus veiksmīgi iekļauties darba vidē. Apziniet savu mērķi, tikai pēc tam – ceļus kā līdz tam nokļūt.

Karjeras testi

Iepazīt sevi kā potenciālu darbinieku, pārzinot savas galvenās rakstura un attieksmes iezīmes ir ļoti svarīgi, izdarot izvēli par nākotnes karjeru un studijām, kas palīdzēs pie tās nonākt. Viens no visvienkāršākajiem veidiem, kā noskaidrot savas intereses, spējas un vērtības karjeras un studiju kontekstā, ir dažādi testi.

 

Testi pieejami:

Karjeras konsultācijas

Ja vēlaties saņemt personalizētu informāciju par sev interesējošo izglītības vai profesionālo ceļu un uzdot jautājumus zinošam speciālistam, karjeras konsultācija ir laba izvēle – tai var pieteikties ikviens iedzīvotājs, kam ir aktuāla studiju programmas izvēle, profesijas un darba izvēle, karjeras plānošana, utt.

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) nodrošina bezmaksas karjeras konsultācijas, kuru laikā tiek noteikta profesionālā piemērotība un mācību spēju izvērtējums. Karjeras konsultanta uzdevums ir arī sniegt psiholoģisko atbalstu un izglītot klientu karjera izvēles un plānošanas jautājumos.

 

Konsultācijas var saņemt:

  • NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji;
  • cilvēki, kuriem ir aktuāla karjeras plānošana – strādājošie, skolēni, studenti un jebkurš cits interesents.

Informāciju par pieejamajiem karjeras pakalpojumiem un to norisi iegūsiet NVA tīmekļa vietnē vai jebkurā NVA filiālē. Profesiju aprakstus un interesējošai profesijai raksturīgos darba uzdevumus var iegūt NVA elektroniskajā Profesiju aprakstu katalogā.

 

 

Individuālas konsultācijas pieejamas arī augstskolu karjeras centros. Tie piedāvā dažāda veida bezmaksas konsultācijas un praktisku palīdzību topošajiem un esošajiem studentiem, kā arī absolventiem.

 

Konsultanti var palīdzēt nospraust mērķus un sastādīt plānu to sasniegšanai, atrast piemērotākās darba vai prakses vietas, izvēlēties studiju virzienu utt.

 

Karjeras centru pakalpojumus nodrošina:

Uzdot jautājumus par izglītību un saņemt elektronisku konsultāciju par eksāmeniem, izglītības dokumentiem utt. iespējams izmantojot Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Nacionālās izglītības iespēju datubāzes  (NIID) e-konsultantu.

Prakse un brīvprātīgais darbs

Neviens teorijā balstīts instruments nesniegs tik labu priekšstatu par profesijas ikdienu un nepieciešamajām zināšanām kā praktiska pieredze. To var sniegt prakse uzņēmumā vai brīvprātīgais darbs.

 

 

Prakses vietas var meklēt gan apjautājot vecākus, draugus un paziņas, gan meklējot publicētus prakses piedāvājumus dažādos darba vakanču un prakšu portālos. Par dažādām prakses iespējām Jūs varat jautāt arī universitāšu karjeras centros.

 

Prakses vietu iespējams meklēt arī ārvalstīs, pie ieguvumiem pieskaitot arī svešvalodas treniņu. Plašas ārvalstu prakses iespējas pieejamas izmantojot Eiropas Savienības (ES) piedāvātos resursus:

Brīvprātīgais darbs visbiežāk vērsts uz palīdzību kādai sociālai grupai, organizācijai, kas nodarbojas ar labdarību, vides jautājumiem utt., un var iekļaut ļoti dažādas aktivitātes. Brīvprātīgo darbs var sniegt ieskatu daudzu nozaru darbā un piedāvāt plašu pieredzes profilu.

 

Par brīvprātīgo iespējām var interesēties:

Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotāji, kas jaunāki par 30 gadiem, var pieteikties Eiropas Brīvprātīgo dienestā, kas palīdz jauniešiem piedalīties brīvprātīgā darba projektos ārzemēs. Vairāk informācijas:

Scroll Up