Kā jārīkojas, pirms pieteikties vecuma pensijai?

Kā jārīkojas, pirms pieteikties vecuma pensijai?

Pirms pieprasāt vecuma pensiju, būtu ieteicams pārbaudīt, vai valsts rīcībā ir pareiza un aktuāla informācija par Jūsu darba stāžu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēru.

 

Vecuma pensiju aprēķina, ņemot vērā:

  • Uzkrāto pensijas kapitālu laikā no 1996. gada 1. janvāra līdz pensijas piešķiršanas mēnesim.
  • Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu laikā no 1996. gada līdz 1999. gadam (ieskaitot);
  • Apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim.
  • Laika posmu (gados), par kuru no pensijas piešķiršanas gada tiek plānota vecuma pensijas izmaksa.

Ja esat strādājis pirms 1996. gada, pārliecinieties, vai informācija arī par šo periodu ir korekta, izmantojot e‑pakalpojumu “Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)”.

Ja vēlaties uzzināt, kāds ir Jūsu uzkrājums pensijai, izvēlieties e‑pakalpojumu “Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu”.

Tā kā pensiju sistēmas darbības galvenais princips ir – jo lielākas sociālās iemaksas tiek veiktas šodien, jo lielāka pensija būs rīt, ir svarīgi sekot līdzi, vai darba devējs par Jums maksā nodokļus. Lai pārbaudītu, vai par Jums tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, izvēlieties e-pakalpojumu “Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem” vai izmantojiet Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

 

Gadījumā, ja konstatējat nepilnības vai kļūdas informācijā, informējiet VSAA. To varat veikt divējādi:

  • Personīgi dodoties uz jebkuru no VSAA nodaļām, līdzi ņemot savu darba grāmatiņu*
  • Ieskenējot savu darba grāmatiņu vai darba līgumus par periodiem, kuros konstatējāt nepilnības, un nosūtot tos pa e‑pastu vsaa@vsaa.lv, klāt pievienojot ar drošu e‑parakstu parakstītu iesniegumu.

Ja izvēlējāties nosūtīt iesniegumu un informāciju pa e‑pastu, 30 dienu laikā saņemsiet atbildi par veiktajām darbībām. Vēlams, iesniedzot ziņas, norādīt arī savu tālruņa numuru e‑pasta vēstulē, lai neskaidrību gadījumā VSAA darbinieki varētu ar Jums sazināties.

*Darba grāmatiņas vairs netiek lietotas, taču tās ir nepieciešamas, nosakot darba stāžu personām, kuras strādājušas līdz 1996. gada 1. janvārim. Ja darba grāmatiņa nozaudēta, jāvēršas iepriekšējās darba vietās (dokumentus iestādēs jāglabā vismaz 75 gadus) vaiLatvijas valsts arhīvā (Personāla dokumentu valsts arhīvā). Latvijas valsts arhīvs nepieciešamās izziņas sniedz par maksu, apmēram mēneša laikā. Ja esat bijis nodarbināts ārpus Latvijas, jāvēršas attiecīgās valsts arhīvā. Ja esat studējis, ziņas par studiju ilgumu varat saņemt tajā mācību iestādē, kurā esat studējis.

Scroll Up