Tiesību aizsardzība

Kā lietot e-pakalpojumus portālā Latvija.lv ?

Lai portālā Latvija.lv atrastu, pieprasītu un saņemtu Jūsu dzīves situācijā nepieciešamu e-pakalpojumu, vadieties pēc šeit aprakstītās instrukcijas.

Ir pieejami trīs e-pakalpojumu atrašanas veidi:

 

  • Portāla sākumlapas meklētājā ierakstiet frāzi, kas saistītas ar Jūsu dzīves situāciju vai pakalpojumu sniedzošo iestādi.
  • Portāla sākumlapā izvēlieties sadaļu “E-pakalpojumi” un meklētājā ierakstiet frāzi, kas saistītas ar Jūsu dzīves situāciju vai pakalpojumu sniedzošo iestādi.
  • Portāla sākumlapā publisko pakalpojumu katalogā izvēlieties atbilstošo kategoriju, izvēlieties atbilstošo dzīves situāciju.

Kad esat atradis konkrēto e-pakalpojumu, identificējieties un izpildiet tālāk prasītās darbības vai, atkarībā no e-pakalpojuma, norādiet prasīto informāciju.

Scroll Up