Kā nokārtot ar invaliditāti saistītās formalitātes?

Kā nokārtot ar invaliditāti saistītās formalitātes?

Arī ar invaliditāti saistīto dokumentāciju ērtā veidā var iesniegt un pārskatīt, ja vien ir pieejams dators un identifikācijai nepieciešamā informācija.

 

Lai veiktu invaliditātes ekspertīzi, personai vispirms ir jādodas pie sava ģimenes vai ārstējošā ārsta, kurš izlems jautājumu par nosūtīšanu uz Valsts komisiju invaliditātes ekspertīzes veikšanai. Lai to veiktu, persona vai tās likumiskais pārstāvis komisijā iesniedz iesniegumu ar lūgumu veikt invaliditātes ekspertīzi. To var izdarīt elektroniski, iesniegumam pievienojot šādus dokumentus:

 

 

Ar portālā Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu palīdzību varat iesniegt:

  • Iesniegumu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai (VDEĀVK) par invaliditātes ekspertīzes veikšanu. Lai iesniegums būtu derīgs, tas jāaizpilda latviešu valodā un tam jāpievieno visi nepieciešamie dokumenti skenētā veidā.
  • Iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai.

 

Pareizi aizpildīta elektroniski iesniegta iesnieguma priekšrocība ir tā, ka informācija būs automātiski pieejama iestādēm, kam tā nepieciešama, un nebūs vajadzības valsts vai pašvaldības iestādēs uzrādīt papildu dokumentus.

 

Ja jums ir spēkā esoši invaliditātes ekspertīzes lēmumi, atzinumi vai ieteikumi, vai esat iesniedzis iesniegumu invaliditātes ekspertīzes veikšanai, vai lēmuma apstrīdēšanai, varat izmantot e-pakalpojumu “Mani dati VDEĀVK”, kurā iespējams noskaidrot par sevi uzkrāto informāciju Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas informatīvajā sistēmā  (sākot ar 1998. gadu).

Izmantojot e-pakalpojumu Mani dati VDEĀVK, Jums ir iespēja, neierodoties VDEĀVK klātienē:

  • piekļūt saviem invaliditātes ekspertīzes lēmumiem un atzinumiem;
  • pārvaldīt savu informāciju VDEĀVK;
  • iestatīt uzstādījumus automātiskai informācijas saņemšanai par invaliditātes termiņa beigām vai invalīda apliecības derīguma termiņa beigām.

 

Ja Jums jau ir invalīda apliecība un vēlaties pieteikties atkārtotai tās izsniegšanai, varat to izdarīt elektroniski, izvēloties e-pakalpojumu sarakstā “Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana”. Pakalpojumu var izmantot tikai atkārtotas invaliditātes apliecības saņemšanai līdz esošās invaliditātes apliecības derīguma termiņa beigām, piemēram, ja tā nozaudēta, sabojāta utt.