Kā noskaidrot pensijas kapitālu 2. līmenī

Kā noskaidrot pensijas kapitālu 2. līmenī
  • Iemaksas pensiju 2. līmenī tiek veiktas automātiski no bruto algas kā daļa no sociālajām iemaksām.
  • Noteikti sekojiet līdzi šo ieguldījumu ienesīgumam. Lai saņemtu informāciju parpensiju līmenī sakrāto pensijas kapitālu, kā arī par līdzekļu ieguldījumiem, un darījumiem 2. pensiju līmenī, izmantojiet e‑pakalpojumu „Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izraksts”.

Lai noskaidrotu, kas ir Jūsu 2. pensiju līmeņa līdzekļu pārvaldītājs, izmantojiet e‑pakalpojumu “Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu”.

Ja izvēlētais ieguldījumu plāns Jūs neapmierina, vienu reizi kalendārajā gadā varat mainīt līdzekļu pārvaldītāju un divas reizes kalendārajā gadā mainīt viena līdzekļu pārvaldītāja pārvaldītos ieguldījumu plānus. Lai to veiktu, izmantojiet e‑pakalpojumu “E-Iesniegums valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai”.

Scroll Up