Mājoklis, pārcelšanās

Kā pārbaudīt, vai persona ir deklarēta Jums zināmajā adresē?

Ja vēlaties pārbaudīt vai cita persona, kuras personas kods Jums zināms, ir deklarēta norādītajā adresē, izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē. Šo e-pakalpojumu var izmantot arī komersanta pārstāvis, lai pārliecinātos, ka klients par sevi sniedzis patiesu informāciju.

 

Aiciniet izmantot šo pakalpojumu, piemēram, Jūsu darba devējam, kad Jūs lūdz iesniegt izziņu par aktuālo deklarētās dzīvesvietas adresi. Pārbaudes rezultātā tiks uzrādīts paziņojums, vai personai ir, vai nav, spēkā reģistrācija dzīvesvietā norādītajā adresē.

Scroll Up