Darbs, pensijas

Kā pārliecināties, vai darba devējs par mani maksā nodokļus?

Darba devējam par saviem darbiniekiem ir jāmaksā likumā noteiktie nodokļi – valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba devēja un darba ņēmēja iemaksas daļu) un iedzīvotāju ienākuma nodokli. Obligāto iemaksu likme ir 34,09 %, no kuriem 23,59 % maksā darba devējs un 10,50 % – darba ņēmējs.


Darbiniekam tiek piešķirts ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamais minimums. Tā apmēru, kā arī iespējas saņemt nodokļu atvieglojumus, ietekmē darbinieka apgādībā esošo personu skaits. Gan darbinieka obligāto iemaksu daļu, gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru no darbinieka ienākumiem aprēķina un valsts budžetā iemaksā darba devējs.


Dažreiz darbiniekam var rasties šaubas, vai darba devējs maksā par viņu likumos noteiktos nodokļus – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ja vēlaties pārbaudīt, vai Jūsu darba devējs par Jums maksā sociālās apdrošināšanas iemaksas, izmantojiet portālā Latvija.lv e-pakalpojumu “Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem”.

Informācija par sociālajām iemaksām ir svarīga, jo no tām ir atkarīgs slimības pabalsts, pensijas apmērs un citi pabalsti.


Lai pārbaudītu no Jūsu atalgojuma ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru, varat izmantot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmu (VID EDS). Sadaļā “Pārskati”, izvēlieties “Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas”. Rezultātā Jūs iegūsiet informāciju gan par sociālajām iemaksām, gan par ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli. VID EDS atradīsiet informāciju arī par saviem nodarbinātības periodiem, gadā izmaksāto darba algu, slimības pabalstiem un saimniecisko darbību, ja tādu veicat.


Attālināti un jebkurā sev ērtā laikā un vietā gūt zināšanas par nodokļiem, valsts un sociālo budžetu, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbību valstī ikviens var Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) e-apmācību modulī “Finanšu pratība”. Mācību saturā iekļauts gan teorētiskais skaidrojums, gan audio un video materiāli un dialoga simulācijas, gan pašpārbaudes iespējas. Apmācību noslēgumā var aizpildīt zināšanu pārbaudes testu.

Scroll Up