Tiesību aizsardzība

Kā pieslēgties e-pakalpojumu lietošanai?

Lai saņemtu pakalpojumus klātienē, piemēram, pieprasītu bezdarbnieka pabalstu vai iesniegtu nodokļu deklarāciju, ir jāapliecina personas identitāte ar personu apliecinošu dokumentu vai parakstu. Arī elektroniskajā vidē, lai saņemtu pakalpojumus, personai ir nepieciešams apliecināt savu identitāti jeb identificēties. Identifikācijas mērķis ir pasargāt Jūsu datu privātumu, pārliecinoties, ka citas personas nepieprasa informāciju un pakalpojumus Jūsu vietā.

 

Var būt atsevišķi elektroniskie pakalpojumi, kuriem nav nepieciešama Jūsu identifikācija, piemēram, e-pakalpojums Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā.

 

Lai izmantotu e-pakalpojumu, jums nepieciešams atvērt “Pakalpojuma kartīti” portālā Latvija.lv, kurā ir redzami identifikācijas līdzekļi – internetbankas, kuras var atpazīt pēc bankas logo, elektroniskās identifikācijas karte jeb eID, elektroniskā paraksta viedkarte un e-paraksts mobile.

Scroll Up