Ģimene, bērni

Kā pieteikties maternitātes jeb pirmsdzemdību un pēcdzemdību pabalsta saņemšanai?

Kam ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu?

 

Maternitātes pabalstu var saņemt sieviete, kura ir darba ņēmēja vai pašnodarbinātā, kura grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma dēļ zaudē ienākumus un kurai ārsts izsniedzis dabnespējas lapu B.

 

Atsevišķos gadījumos arī sieviete, kura nav nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā, var saņemt maternitātes pabalstu, ja:

  • zaudējusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu ne agrāk kā 60 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma datuma,
  • zaudējusi darba ņēmēja statusu sakarā ar uzņēmuma likvidāciju 210 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma datuma.

Bērna tēvs vai cita persona, kas jaundzimušo faktiski kopj mājās, var saņemt maternitātes pabalstu:

  • līdz pēcdzemdību perioda 42.dienai, ja māte pēcdzemdību sākuma posmā nevar bērnu kopt slimības, traumas vai citu ar veselības stāvokli saistītu iemeslu dēļ,
  • līdz bērna 70. dzīves dienai, ja bērna māte ir atteikusies no bērna kopšanas, mirusi dzemdībās vai laika posmā līdz 42. pēcdzemdību dienai, kā arī, ja bērns ir atradenis.

Tiesības saņemt maternitātes pabalstu ir tad, ja  sociālās iemaksas maternitātes apdrošināšanai veiktas:

  • ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (grūtniecības atvaļinājuma pirmā dienai, no kuras tiek izsniegta darbnespējas lapa B) vai
  • ne mazāk kā 6 mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā.

Maternitātes pabalsta izmaksa.

 

Pabalstu izmaksā divās daļās – pirms un pēc dzemdībām.

 

Pirmā daļa tiek maksāta par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 kalendāra dienām. Pabalstu par 70 kalendārajām dienām maksā topošajai mātei, kurai sakarā ar grūtniecību medicīniskā aprūpe ārstnieciski profilaktiskajā iestādē uzsākta līdz 12. grūtniecības nedēļai un turpināta visu grūtniecības laiku.

 

Otro daļu, par 56 vai 70 kalendārajām dienām, maksā pēc bērna piedzimšanas.

Par 70 dienām pabalstu var saņemt, ja:

  • grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību laikā mātei ir bijuši veselības sarežģījumi,
  • piedzimuši divi vai vairāki mazuļi.

Kā pieteikties maternitātes pabalsta saņemšanai? 

 

Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā, skaitot no grūtniecības atvaļinājuma pirmās dienas.

 

Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
To var izdarīt:

E-iesniegumu portālā www.latvija.lv var iesniegt tikai tad, ja darbnespējas lapa B ir reģistrēta elektroniski vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā. Tā kā pabalstu piešķir un izmaksā divās daļās, pirms un pēc dzemdībām, iesniegums ir jāiesniedz, pieprasot katru pabalsta daļu.

 

Atceries! Kad piedzimis bērns, vienlaikus, kopā ar iesniegumu maternitātes pabalsta piešķiršanai, var iesniegt arī visus pārējos iesniegumus, kas saistīti ar bērna kopšanu un audzināšanu, lai rūpēs par bērnu neaizmirstu to vēlāk izdarīt.

 

Skatīt Pārējie ar bērna piedzimšanu saistītie pabalsti

Scroll Up