Ģimene, bērni

Kā pieteikties maternitātes jeb pirmsdzemdību un pēcdzemdību pabalsta saņemšanai?

Lai kompensētu darbā negūtos ienākumus, kad sieviete aiziet grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, valsts ikvienai sievietei, par kuru tiek veiktas sociālās iemaksas, piešķir maternitātes pabalstu. Pabalstu izmaksā divās daļās – par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām un dzemdību atvaļinājuma 56 vai 70 dienām. Proti, pabalstu izmaksā pirms un pēc dzemdībām. Tas, par cik dienām pabalsts tiek izmaksāts, atkarīgs gan no dienas, kad grūtniece devusies atvaļinājumā, gan no citiem apstākļiem.

Pabalstu par 70 dienām var saņemt, ja:

  • grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību laikā mātei ir bijuši veselības sarežģījumi;
  • piedzimuši divi vai vairāki mazuļi.

Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā, skaitot no pirmās pirmsdzemdību atvaļinājuma dienas.

Maternitātes pabalstu, pirms un pēc dzemdībām, var saņemt:

  • topošā māte, kas strādā algotu darbu;
  • ir pašnodarbinātā;
  • ir pašnodarbinātā laulātā, kura brīvprātīgi pievienojusies sociālajai apdrošināšanai;
  • par pēcdzemdību periodu maternitātes pabalstu var saņemt arī bērna tēvs vai cita persona, kas kopj jaundzimušo mājās, taču ne ilgāk kā līdz bērna 70. dzīves dienai. Tas ir gadījumos, ja:
  • bērna māte slimības dēļ nevar kopt mazuli līdz 42. pēcdzemdību dienai;
  • bērna māte ir atteikusies no bērna kopšanas;
  • bērna māte ir mirusi dzemdībās vai laika posmā līdz 42. pēcdzemdību dienai;
  • bērns ir vecāku pamests.

Lai pieteiktos maternitātes pabalsta saņemšanai pēc darbnespējas lapas B izsniegšanas:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) jāiesniedz iesniegums pabalsta saņemšanai. Visērtāk to izdarīt, iesniedzot iesniegumu portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu E-iesniegums VSAA pakalpojumiem, un izvēloties situācijai atbilstošo iesnieguma formu (šajā gadījumā e-iesniegums maternitātes pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai) un aizpildiet to.

E-iesniegumu aizpildīt iespējams tikai tad, ja darbnespējas lapa B ir noslēgta E-veselības sistēmā.

Pēc bērna piedzimšanas VSAA izmaksā otro pabalsta daļu. Tad E-veselības sistēmā ārstam jāreģistrē otrā darbnespējas lapa B par dzemdību atvaļinājuma periodu. Lai saņemtu otro pabalsta daļu, VSAA vēlreiz jāiesniedz iesniegums pabalsta pieprasīšanai pēc bērna piedzimšanas.

Scroll Up