Ģimene, bērni

Kā reģistrēt bērna piedzimšanu?

Par bērna piedzimšanu ir jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Bērna dzimšanas fakta reģistrāciju var veikt arī dzemdību iestādē, ja dzemdību iestādei ir izveidota sadarbība ar dzimtsarakstu nodaļu. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas tiek izsniegta dzimšanas apliecība.

 

Personas, kurām ir pienākums paziņot par bērna piedzimšanu:

 

  • bērna tēvam vai mātei;
  • ja bērna vecāki ir miruši vai citu iemeslu dēļ nevar paziņot par bērna piedzimšanu, pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir ārstniecības personai vai citai personai, kas bijusi klāt dzemdībās;
  • ja bērns piedzimis patversmē vai ieslodzījuma vietā, attiecīgās iestādes vadītājam ir pienākums par to rakstveidā paziņot;
  • ja par bērna piedzimšanu nav paziņojusi neviena no augstāk minētajām personām un pašvaldībai kļuvis zināms par bērna piedzimšanu, tai ir pienākums rakstveidā paziņot par to dzimtsarakstu nodaļai.

 

Lai veiktu jaundzimušā reģistrāciju:

 

  • jāuzrāda derīgs vecāka personu apliecinošs dokuments;
  • jāiesniedz ārstniecības iestādes izziņa par bērna piedzimšanu;
  • ja bērna vecāki ir savstarpējā laulībā, jaundzimušā reģistrāciju var veikt viens no vecākiem;
  • ja vecāki laulību ir noslēguši ārvalstīs un ziņas par noslēgto laulību nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, jāuzrāda ārvalstīs izsniegta laulības apliecība (ārzemēs izsniegtam dokumentam ir jābūt legalizētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tulkotam valsts valodā. Legalizācija nav nepieciešama dokumentam, kas izsniegts ES valstīs, EEK valstīs, Šveicē, kā arī Baltkrievijā, Kirgizstānā, Krievijā, Moldovā, Ukrainā, Uzbekistānā);
  • ja bērna vecāki nav noslēguši savstarpēju laulību, jāiesniedz paternitātes atzīšanas iesniegums (abi vecāki dzimtsarakstu nodaļā to var iesniegt gan reģistrējot bērna dzimšanas faktu, gan pēc bērna dzimšanas fakta reģistrācijas, gan vēl pirms bērna piedzimšanas);

 

Lai pārbaudītu, vai dati par ārvalstīs reģistrēto laulību ir iekļauti Iedzīvotāju reģistrā vai dati par jaundzimušo ir pareizi reģistrēti, varat izmantot e-pakalpojumu Mani dati Iedzīvotāju reģistrā, kurā attiecīgi pieprasiet datus par sevi vai saviem nepilngadīgajiem bērniem.

Scroll Up