Darbs, pensijas

Kā rīkoties, lai saņemtu darbnespējas lapu?

No 2018. gada 1. janvāra darbnespējas lapas (slimības lapas) tiek atvērtas, pagarinātas un noslēgtas tikai elektroniski. To veic pacienta ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts.

 

Ja persona ir uzsākusi darba attiecības un šajā laikā ir saslimusi, un nespēj veikt darba pienākumus, viņai ir tiesības uz slimības lapu.

 

Tomēr sociāli apdrošināta persona var būt tikai no 15 gadu vecuma. No šī vecuma darba devējs par personu maksā obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, no kurām arī ir atkarīgi pabalsti. Tiesības uz slimības pabalstu ir tikai gadījumos, ja obligātās sociālās iemaksas slimības apdrošināšanai veiktas ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā pirms pirmās darbnespējas dienas vai ne mazāk kā 6 mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā.

 

Kad esat atveseļojies un gatavs atgriezties darbā, ārsts darbnespējas lapu  elektroniski noslēgs.

 

Tiklīdz  e-darbnespējas lapa ir noslēgta, šī informācija automātiski tiek nosūtīta Valsts ieņēmuma dienestam (VID). Jūsu darba devējs VID EDS redzēs šo informāciju nākamajā dienā pēc e-darbnespējas lapas noslēgšanas. Ja tika izsniegta e-darbnespējas lapa B, tad informācija par to ir pieejama arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA).

 

Ja tika noslēgta e-darbnespējas lapa A, tad nekādas turpmākās darbības Jums nav jāveic. Darbnespējas lapu A izsniedz par pirmajām 10 kalendārajām dienām un slimības naudu par darba dienām, kurās būtu jāstrādā, apmaksā darba devējs.

 

Ja tika noslēgta e-darbnespējas lapa B, varat pieprasīt slimības pabalstu no VSAA.

Ja elektroniskā darbnespējas lapa B ir slēgta, 6 mēnešu laikā, skaitot no pirmās pārejošās darbnespējas dienas, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai. To var izdarīt:

  • izmantojot portālā Latvija.lv e-pakalpojumu “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, no saraksta izvēloties “E-Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai”, ievadiet prasīto informāciju (bankas konta numuru, kontaktinformāciju, uz kuru vēlaties saņemt lēmumu no VSAA), aplieciniet datu patiesumu un ieniedziet;
  • Iesniegumā noteikti jānorāda e-darbnespējas lapa, par kuru vēlaties        saņemt slimības pabalstu. Elektroniski slēgtās darbnespējas lapas automātiski tiek parādītas iesnieguma formā!
  • Iesniedzot VSAA nodaļai adresētu iesniegumu (izmantojot veidlapu vai pieprasījumu brīvā formā) elektroniski, izmantojot e-adresi, iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu;
  • Nogādājot iesniegumu klātienē jebkurā VSAA nodaļā vai arī aizpildītu iesnieguma veidlapu nosūtot pa pastu uz VSAA nodaļu.

 

Informācija par Jūsu darbnespējas lapām, to statusiem un numuriem ir pieejama portālā Latvija.lv e-pakalpojumā “Saņemtās Darbnespējas lapas”.

Ja Jūs strādājat divās darbavietās, slimības gadījumā darbnespējas lapa tiks attiecināta uz abām darbavietām. Tas nozīmē, ka slimības pabalsts tiks aprēķināts un izmaksāts abās darbavietās.

Lai uzzinātu papildu informāciju par darbnespējas lapas iegūšanu, iepazīstieties ar dzīves situācijas “Rīcība saslimšanas gadījumā” un “Darbnespējas lapas saņemšana

Scroll Up