Kā sagatavoties elektroniskās deklarācijas iesniegšanai?

Sagatavojiet maksājuma dokumentus par attaisnotajiem izdevumiem, ja tādi bijuši gadā, par kuru pildīsiet deklarāciju:

  • Ieskenējiet vai nofotografējiet katru čeku atsevišķi un saglabājiet to datorā sev zināmā vietā.
  • Pārliecinieties, ka katrā čekā ir norādīts vārds, uzvārds, personas kods. Ja nav, pievienojiet kvīti.
  • Pārliecinieties, ka varat nolasīt pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numuru, čeka numuru, datumu, samaksāto summu.
  • Ja izmantojat mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi”, nofotografējiet attaisnoto izdevumu maksājuma dokumentus vai izvēlieties tos no savas ierīces galerijas un ievadiet prasītos dokumenta datus tam paredzētajos laukos.
Scroll Up