Mājoklis, pārcelšanās

Kā uzsākt privātmājas būvniecību?

Informācija atjaunota09.12.2019.

 

Privātmājas būvniecības uzsākšana ir process, kas ietver vairākas darbības ar mērķi saņemt pašvaldības būvvaldes, kuras teritorijā Jūsu īpašums atrodas, izsniegtu atļauju būvniecības uzsākšanai.

 

 

Šobrīd ir nodrošināta iespēja ar būvniecības procesu saistītās formalitātes veikt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) tīmekļvietnēBIS tīmekļvietnē iespējams pārraudzīt jauna mājokļa būvniecības procesu, iesniegt un saskaņot nepieciešamos dokumentus būvniecības uzsākšanai, kā arī iegūt informāciju par pašvaldības būvvaldes lēmumiem.

 

 

BIS tīmekļvietnes LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ” ir pieejamas arī video pamācības, kas palīdzēs soli pa solim saņemt būvatļauju. 

 

 

Kas ir nepieciešams, lai darbotos  BIS tīmekļvietnē?

Ja Latvijas iedzīvotājam nav internetbankas vai eID kartes, lai autentificētos sistēmā, tad ir iespējams vērsties būvvaldē. Būvvaldes darbinieks reģistrē pilnvaru jebkurai uzticības personai (tai noteikti nav jābūt sertificētam būvspeciālistam), jo bez sertificēta būvspeciālista var pilnvarot arī radinieku vai citu fizisku personu, kā arī juridisku personu, būvkomersantu. Tomēr, ja veselības vai cita iemesla dēļ nav iespējams klātienē būvvladē reģistrēt pilnvaru, tad gan būs vajadzīga notariāli apstiprināta pilnvara katrai būvniecības procesā iesaistītajai personai, piemēram, ieceres izstrādātājam, projektētājam, atbildīgajam būvdarbu vadītājam.

Kas jāzina pirms privātmājas būvniecības uzsākšanas?

Privātmājas būvniecības procesa uzsākšanai nepieciešams iesniegt būvniecības ieceres iesniegumu būvvaldē, piesaistīt būvspeciālistu un saņemt būvatļauju.   Visas būves tiek iedalītas...

Dokumentu sagatavošana būvniecības procesa uzsākšanai un sertificēta būvspeciālista iesaiste

Sākotnēji privātmājas būvniecības  process ir saistīts ar normatīvajos aktos noteiktu dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu būvvaldē. Šos dokumentus sagatavo un iesniedz...

Būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana, saskaņošana un iesniegšana

Lai uzsāktu būvniecības ieceres iesnieguma izveidi, BIS tīmekļvietnē būvniecības darba vietas sadaļā “JAUNA BŪVNIECĪBA” vispirms jāizvēlas atbilstošais būvniecības iesnieguma veids. Jaunas...

Būvatļaujas saņemšana, nosacījumu izpilde

Pēc būvniecības ieceres iesnieguma un būvprojekta minimālajā sastāvā izskatīšanas (detalizētāku informāciju par būvprojektu minimālā sastāvā lasiet Ēku būvnoteikumos) būvvalde 30 dienu...

Būvdarbu uzsākšana

1) Lai sāktu būvdarbu veikšanu, jāpaziņo par būvdarbu uzsākšanu:Ja paredzētais būvdarbu ilgums pārsniegs 30 darbadienas un būvdarbos vienlaikus tiks nodarbināti...

Scroll Up