Mājoklis, pārcelšanās

Kā uzsākt privātmājas būvniecību?

Informācija atjaunota06.12.2019.

Privātmājas būvniecības uzsākšana ir process, kas ietver vairākas darbības ar mērķi saņemt pašvaldības būvvaldes, kuras teritorijā Jūsu īpašums atrodas, izsniegtu atļauju būvniecības uzsākšanai.

Šobrīd ir nodrošināta iespēja ar būvniecības procesu saistītās formalitātes veikt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) portālāBIS portālā iespējams pārraudzīt jauna mājokļa būvniecības procesu, iesniegt un saskaņot nepieciešamos dokumentus būvniecības uzsākšanai, kā arī iegūt informāciju par pašvaldības būvvaldes lēmumiem.

BIS portāla sadaļā “LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA” ir pieejamas arī video pamācības, kas palīdzēs soli pa solim saņemt būvatļauju. Viss būvatļaujas saņemšanas process attēlots šeit.

Kas ir nepieciešams, lai darbotos Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) portālā?

 

Kas jāzina pirms privātmājas būvniecības uzsākšanas?

Privātmājas būvniecības procesa uzsākšanai nepieciešams iesniegt būvniecības ieceres iesniegumu būvvaldē, piesaistīt būvspeciālistu un saņemt būvatļauju.   Visas būves tiek iedalītas...

Dokumentu sagatavošana būvniecības procesa uzsākšanai un sertificēta būvspeciālista iesaiste

Sākotnēji privātmājas būvniecības  process ir saistīts ar normatīvajos aktos noteiktu dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu būvvaldē. Šos dokumentus sagatavo un iesniedz...

Būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana, saskaņošana un iesniegšana

Lai uzsāktu būvniecības ieceres iesnieguma izveidi, Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) portālā būvniecības darba vietas sadaļā “JAUNA BŪVNIECĪBA” vispirms jāizvēlas atbilstošais būvniecības iesnieguma...

Būvatļaujas saņemšana, nosacījumu izpilde

Pēc būvniecības ieceres iesnieguma un būvprojekta minimālajā sastāvā izskatīšanas (detalizētāku informāciju par būvprojektu minimālā sastāvā lasiet Ēku būvnoteikumos) būvvalde viena mēneša...

Būvdarbu uzsākšana

1) Lai sāktu būvdarbu veikšanu, jāpaziņo par būvdarbu uzsākšanu:   Ja paredzētais būvdarbu ilgums pārsniegs 30 darbadienas un būvdarbos vienlaikus...

Scroll Up