Mājoklis, pārcelšanās

Kā uzzināt, kuras personas ir deklarētas man piederošajā īpašumā?

Izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētas personasun iegūstiet informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un personām, kuras tajā ir deklarējušas savu dzīvesvietu.


Izmantojiet šo pakalpojumu jebkurā brīdī, ja rodas aizdomas, ka Jūsu īpašumā ir deklarētas svešas personas (piemēram, ja sākat saņemt svešai personai adresētas vēstules, vai komunālo pakalpojumu rēķinā ir norādīts lielāks deklarēto personu skaits, nekā tam būtu jābūt.


Ja esat iespējamais nekustamā īpašuma pircējs un šis īpašums Jums vēl nepieder, Jūs neesat tiesīgs apskatīt datus par īpašumā deklarētajām personām. Lai pirkuma brīdī pārliecinātos, ka īpašumā nav neviens deklarēts, palūdziet šo e-pakalpojumu izmantot dzīvokļa īpašniekam un uzrādīt Jums e-pakalpojumā iegūto rezultātu.

Scroll Up