Veselība

Kā uzzināt par sevi pieejamos medicīnas datus?

Ja radusies nepieciešamība noskaidrot informāciju par saviem (savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu) medicīniskajiem datiem, visvienkāršāk un ērtāk to var izdarīt, izmantojot portālā  Latvija.lv vai portālā E-veselība atrodamās funkcijas.

 

Elektroniski portālā E-veselība un Latvija.lv būs pieejami tikai tie dati, kurus veselības aprūpes iestāde ir iesūtījusi vai ievadījusi vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā!
 
Portālā Latvija.lv:
Izmantojot e-pakalpojumu “Veiktie pieraksti uz medicīnas pakalpojumiem”, iespējams noskaidrot informāciju par veiktajiem pierakstiem uz vizītēm un medicīnas pakalpojumiem.
 
Iedzīvotāji var iepazīties ar saviem veselības pamatdatiem (diagnozēm, alerģijām u.c.) un citu informāciju, identificējoties portālos E-veselība un Latvija.lv

Latvija.lv pieejamā informācija ietver:

 

Ja izmantosiet portālu E-veselība, būs iespējams apskatīt sadaļas:

 • Personas dati:
  • kontaktinformācija, kontaktpersonas, tiesību deleģējumi, kā arī pārskats par to, kas un kad ir skatījis Jūsu informāciju E-veselības sistēmā;
  • uzstādījumi par veidu, kā vēlaties saņemt informāciju (atgādinājumus, paziņojumus u.c.).
 • Pieraksti – informācija par e-pierakstiem
 • Nosūtījumi un rezultāti – informācija par e-nosūtījumiem un to rezultātiem
 • Pacienta karte – veselības pamatdati (diagnozes, alerģijas, regulāri lietojamie medikamenti,  u.c.)
 • Receptes – saņemtās e-receptes
 • Darbnespējas lapas – saņemtās e-darbnespējas lapas
 • Vakcinācijas dati – pieteikšanās vakcinācijai un informācija par veikto  vakcināciju
 • Ģimenes ārsts un EVAK – informācija par ģimenes ārstu, iespēja iesniegt pieteikumu par ģimenes ārsta maiņu, iespēja pieteikties Eiropas veselības apdrošināšanas kartei (EVAK)
 • E-konsultācija – iespēja apskatīt iepriekšējās vai pieteikties jaunai e-konsultācijai (tikai, ja Jūsu ģimenes ārsts piedāvā e-konsultācijas!)

 

Ja vēlaties pārliecināties par datu privātumu, izmantojiet iespēju uzzināt datu skatīšanas vēsturi. Ja vēlaties ierobežot datu piekļuvi ārstiem, to varat izdarīt, izmantojot pakalpojumu “Noteikt piekļuvi ārstiem maniem medicīnas datiem”. Tomēr svarīgi zināt, ka, nosakot informācijas ierobežojumu vai liegumu,  ārstniecības personām tiek liegta iespēja  pilnīgi iepazīties ar Jūsu medicīnisko informāciju, kas var būt svarīga veselībai vai dzīvībai kritiskās situācijās.
 
Ja slimības dēļ (Jūsu, Jūsu bērna vai aizbildniecībā esošas personas) nevarējāt stādāt un Jums piešķirta  e-darbnespējas lapa B, atbilstošo iesniegumu slimības pabalsta saņemšanai (tāpat kā citus iesniegumus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) arī varat iesniegt elektroniski, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”. Informāciju par Jūsu e-darbnespējas lapām varat apskatīt portāla E-veselība sadaļā “Darbnespējas lapas”.

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē var iesniegt iesniegumu par personas aizliegumu vai atļauju izmantot tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. Juridisks spēks ir tikai tādam personas parakstītam aizliegumam vai atļaujai izmantot tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves, par kuru ziņas iekļautas Fizisko personu reģistrā.

Scroll Up