Darbs, pensijas

Kad gada ienākumu deklarāciju jāsniedz brīvprātīgi?

Jūs varat brīvprātīgi Valsts ieņēmumu dienestam (VID) iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai:

  • noskaidrotu Jūsu pārmaksātā vai nesamaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) apmēru;
  • varētu atgūt pārmaksāto IIN vai samaksāt valsts budžetā iztrūkstošo daļu;
  • atgūtu IIN atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, ja Jums gada laikā tādi ir bijuši, piemēram, par izglītību vai ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Atmaksu par gada attaisnotajiem izdevumiem varat saņemt, ja attiecīgajā gadā esat Latvijā maksājis IIN. Ja Jūs esat darba ņēmējs, par darba devēja ieturēto IIN varat pārbaudīt ziņas VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS), sadaļā Pārskati  – Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas – Darba devēju ieturētais Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

 

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana ir bez maksas un tajā var iekļaut arī ģimenes locekļu  (bērnu, vecāku, vecvecāku, laulāto un apgādībā esošu personu) attaisnotos izdevumus, kurus jāapliecina ar maksājumus apliecinošiem dokumentiem (vairāk lasiet sadaļā “Attaisnotos izdevumus apliecinošu dokumentu sagatavošana”).

 

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, Jūs varat atgūt IIN pārmaksu, kas var būt izveidojusies, VID Jūsu gada ienākumiem piemērojot gada diferencēto neapliekamo minimumu (GDNM). Pēc deklarācijas iesniegšanas Jums var tikt aprēķināts arī IIN iztrūkums jeb nodokļa piemaksa, kuru Jums jāiemaksā valsts budžetā.   Gada diferencēto neapliekamo minimumu piemēro līdz noteiktam ienākuma līmenim, kas katram gadam likumā ir noteikts citā apmērā. GDNM aprēķina saskaņā ar īpašu formulu, kurā ir iestrādāts princips – jo personas ienākumi ir mazāki, jo lielāka ir nodokļu atmaksas summa.

 

Persona savu VID prognozēto neapliekamo minimumu var apskatīt VID EDS, savā algas nodokļa grāmatiņā. Tas tiek prognozēts un piemērots divas reizes gada laikā. Kad gads ir beidzies, tad tiek aprēķināts diferencētais neapliekamais minimums un to varat aplūkot gada ienākumu deklarācijā (vairāk lasiet sadaļā “Deklarācijas iesniegšana par 2018. gadu un turpmāk – kas jāņem vērā?”).

 

Sākot ar 2018. gadu, iesniedzot maksājumu dokumentus par attaisnotajiem izdevumiem, var samazināt vai pilnībā izlīdzināt maksājamā nodokļa parāda summu, kas radusies neatbilstoši faktiskajam ienākumu apmēram piemērojot progresīvo iedzīvotāja ienākuma nodokli vai diferencēto neapliekamo minimumu.

Iesniedzot deklarāciju VID EDS, GDNM tiek aprēķināts automātiski un to  nepiemēro par periodu, kad persona saņem pensiju. Strādājošam pensionāram piemēro pensionāra neapliekamo minimumu.

 

Ja IIN tiek maksāts no pensijas, arī tad ir iespējams brīvprātīgi iesniegt ienākumu deklarāciju attaisnoto izdevumu un pārmaksātā nodokļa atmaksai.

 

Lai pārbaudītu no pensijas ieturēto IIN apmēru, portālā Latvija.lv varat izmantot bezmaksas e-pakalpojumu Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai).

Scroll Up