Darbs, pensijas

Kad gada ienākumu deklarāciju jāsniedz obligāti?

Gada ienākumu deklarācija par gada laikā gūtajiem ienākumiem obligāti  ir jāiesniedz, ja:

  • esat veicis saimniecisko darbību – esat individuālais komersants, individuālā uzņēmuma vai zemnieku saimniecības īpašnieks, izīrējat vai iznomājat savu īpašumu, esat guvis ienākumus no profesionālās darbības u.c. (Informāciju par savu nekustamo īpašumu vai būvi, varat pārbaudīt portālā Latvija.lv izmantojot bezmaksas e-pakalpojumu Mani dati Kadastrā);
  • esat guvis ienākumus ārvalstīs, ja esat nodarbināts uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, (izņemot gadījumu, ja esat saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim (IIN) analoģisku nodokli);
  • esat guvis ar IIN neapliekamos ienākumus, piemēram gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas un ar nodokli neapliekamo ienākumu kopējā summa pārsniedz 10 000,00 EUR. Plašāka informācija pieejama šeit;
  • esat guvis ienākumus, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā). Plašāka informācija pieejama šeit;
  • esat guvis citus ar IIN apliekamus ienākumus, no kuriem nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar IIN;
  • ja Jums rodas pienākums piemaksāt IIN saistībā ar progresīvās nodokļu likmes piemērošanu;
  • ja Jums rodas pienākums piemaksāt IIN saistībā ar gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu (iesniedzot deklarāciju, iespējams pārliecināties, vai gada laikā piemērotais neapliekamais minimums atbilst ienākumam, un vai ir nepieciešams veikt IIN piemaksu).

 

Pēc obligātās gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas tiks aprēķināts IIN apmērs, kuru Jums valsts budžetā jāiemaksā līdz tekošā gada 16. jūnijam. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniegs 640,00 EUR, to varēsiet iemaksāt valsts budžetā trijās reizēs – līdz 16. jūnijam, 16. jūlijam un 16. augustam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no nodokļa summas. Ja gada ienākumi pārsniedz 55 000,00 EUR, tad deklarācija jāiesniedz no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

 

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas rezultātā Jums var tikt aprēķināta arī IIN pārmaksa, kuru Jūs varēsiet atgūt. Savukārt gada ienākumu deklarācijā aizpildot pielikumu “Attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem”, Jums būs iespēja atgūt arī daļu naudas par attaisnotajiem izdevumiem, ja Jums attiecīgajā gadā tādi ir bijuši.

Scroll Up