Kad un kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju?

Deklarāciju var iesniegt, sākot no katra kārtējā gada 1.marta, par iepriekšējiem trim gadiem. Par katru gadu jāiesniedz atsevišķa gada ienākumu deklarācija.

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt:

Deklarācijas iesniegšana, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), ļauj būtiski ietaupīt laiku, jo deklarācijā automātiski tiks atspoguļoti Jūsu gūtie ienākumi, ar IIN neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Scroll Up