Tiesību aizsardzība

Kādā termiņā jāvēršas ar pretenziju par neatbilstošu preci?

Divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājat pirkuma neatbilstību, Jums jāvēršas ar prasību pie preces vai pakalpojuma pārdevēja. Svarīgi – pārliecinieties, ka Jums ir saglabājies pirkuma čeks! Jums ir tiesības vērsties pie pārdevēja par pirkuma neatbilstību:

  • divu gadu laikā no dienas, kad prece iegādāta vai sniegts pakalpojums;
  • ja precei dota garantija – visā garantijas norādītajā termiņā. Garantijas termiņš nedrīkstētu būt īsāks par diviem gadiem (izņemot, ja īsākā termiņā tiek solīti citi patērētājam būtiski labumi vai kādai detaļai parasti raksturīga ātrāka nolietošanās). Garantija nevar saīsināt likumīgo prasījuma pieteikšanas termiņu, kas ir 2 gadi no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.
Scroll Up