Ģimene, bērni

Kādas formalitātes jākārto, ar bērnu ceļojot uz ārvalstīm?

Līdz 15 gadu vecumam dokumentus bērna ceļošanas dokumenta izsniegšanai, uzrādot savu pasi, PMLP nodaļā iesniedz viens no bērna vecākiem vai bērna likumiskais pārstāvis, bērnam klātesot.


Lai bērns saņemtu pasi vai personas apliecību (eID karti), vienam no vecākiem jāiesniedz:

  • bērna iepriekšējā pase vai eID karte, ja pase vai eID karte ir bijusi;
  • bērna dzimšanas apliecība, ja pase vai eID karte nav bijusi.

Lai izvairītos no gaidīšanas rindā PMLP nodaļās, pieteiktu konkrētu apmeklējuma laiku un veiktu maksājumu par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu, var izmantot portālā Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.


Ja ir plānots ar bērnu īslaicīgi uzturēties citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Islandē vai Šveicē, piesakiet Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK) saņemšanu. EVAK apliecina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kāda tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.


Lai pieteiktos EVAK, ērti izmantot Latvija.lv  e-pakalpojumu Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK).

Tāpat EVAK var pieteikt, identificējoties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv  (sadaļa “Iedzīvotājs” – “Ģimenes ārsts un EVAK” – “Mans EVAK”) un aizpildot pieteikuma veidlapu. Pieteiktā EVAK tiks nosūtīta pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi. EVAK var saņemt bez maksas un tā ir derīga trīs gadus.


Ceļojot uz ārzemēm, vēlams reģistrēties Ārlietu ministrijas Konsulārajā reģistrā, lai ārkārtas situāciju gadījumā saņemtu palīdzību.

Bet, uzturoties ārvalstīs ilgāk par sešiem mēnešiem, personas pienākums ir informēt valsti par jaunās dzīvesvietas adresi, reģistrējot to PMLP. Šādā gadījumā portālā Latvija.lv var izmantot e-pakalpojumu Iesniegums par dzīvesvietas deklarēšanu ārvalstīs.

Scroll Up