Darbs, pensijas

Kādas ir darba meklēšanas iespējas?

CV izveidošana

Lai izveidotu kvalitatīvu un standartiem atbilstošu Curriculum Vitae jeb dzīvesgājumu (CV), ir pieejams Eiropas Komisijas izveidotais vienotais CV (Europass), kas ļauj uzskatāmi parādīt ne tikai informāciju par sevi, savu darba pieredzi un izglītību, bet arī aprakstīt dažādu veidu prasmes un kompetences, kas ir iegūtas gan mācoties un strādājot, gan brīvajā laikā, vai, ja darba pieredze bijusi neliela, piemēram, organizatoriskās, vai sociālās prasmes, kas būtu noderīgas vēlamajā darba vietā. Informāciju par vienoto CV, motivācijas vēstuli un citu saistošu informāciju, varat uzzināt Europass tīmekļa vietnē, kā arī tiešsaistē ir iespējams izveidot gan CV, gan motivācijas vēstuli.

Darba meklēšanas iespējas

NVA piedāvā plašas darba meklēšanas iespējas, kā arī palīdzību meklēšanas procesā. Kad būsiet ieguvis bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu, vēršoties NVA, saņemsiet NVA darbinieka palīdzību izstrādāt Individuālo darba meklēšanas plānu, kura pasākumos piedalīsieties un kas palīdzēs darba meklēšanas procesu padarīt saprotamu un samazināt ar to saistīto stresu. Lai palīdzētu pēc iespējas ātrāk atgriezties darba tirgū, ir izstrādāts NVA CV un vakanču portāls, kurā iespējams gan reģistrēt savu CV, kur tas būs pieejams darba devējiem, gan aktīvi pašam meklēt piemērotas vakances.

Darba meklējumi ir jāapraksta darba meklējumu dienasgrāmatā. Pēc katra darba meklējuma mēģinājuma dienasgrāmatā jāatzīmē sava pieredze: vakance, kurai esat pieteicies, darbavietas un iestādes nosaukums. Darba meklējumu dienasgrāmatu izsniedz NVA darbinieks. Aizpildīta dienasgrāmata jāuzrāda NVA darbiniekam klātienē vai jāiesūta e-pastā.

NVA piedāvā arī e-apmācību moduli “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”, kas pieejams visiem interesentiem (arī nereģistrētiem) NVA e-apmācību vietnē (autorizācija vietnei pieejama ar portāla Latvija.lv starpniecību). E-apmācību modulis darba meklētājiem tiešsaistē:

  • ļaus apgūt darba meklēšanas metodes;
  • iemācīs, kā efektīvi strukturēt darba meklēšanas soļus;
  • iemācīs, kā noteikt prioritātes;
  • iemācīs, kā izstrādāt darba meklēšanas rīcības plānu, lai darbs būtu atrasts.

Modulis darba meklētājam sniedz ieteikumus gan savu zināšanu, prasmju un iemaņu izpētei, gan lietderīgai laika plānošanai darba meklējumos, gan palīdz pārvarēt stresu, kas var rasties bezdarba situācijā un jauna darba meklēšanas laikā. Mācību saturā iekļauti teorētiskie skaidrojumi, audio un videomateriāli, dialoga simulācijas un pašpārbaudes iespējas.

Lai darba devēji varētu ar Jums sazināties gadījumā, ja ir atbilstoša vakance, un sameklēt Jūsu informāciju, reģistrējiet savu CV NVA CV un vakanču portālā un veiciet atzīmi, ka vēlaties, lai Jūsu CV dati ir pieejami darba devējam. Ja vēlaties nosūtīt savu CV uz EURES portālu Jums piemērotu brīvo darba vietu piedāvājumu meklēšanai, tad veiciet atzīmi, ka vēlaties, lai Jūsu CV ir pieejams EURES portālā. Regulāri aplūkojiet darba piedāvājumus vakanču portālos, t.sk. NVA CV un vakanču portālā. Ja būsiet autorizējies NVA CV un vakanču portālā, tad varēsiet pieteikties, lai saņemtu informāciju par atbilstošajām vakancēm savā e‑pastā.

Arī tad, ja neesat NVA reģistrēts bezdarbnieks, NVA tīmekļa vietnē ir iespējams izmantot dažādus pakalpojumus:

  • CV aktualizēšana. CV no portāla ir iespējams automātiski saglabāt un izdrukāt EUROPASS PDF formātā;
  • testi karjeras iespēju izzināšanai  – CV un vakanču portālā ir iespējams aizpildīt dažādus pašizpētes testus (testi pieejami arī nereģistrētiem lietotājiem);
  • darba tirgus īstermiņa prognozes – iepazīstieties ar darbaspēka pieprasījuma izmaiņām dažādās profesijās un nozaru grupās, reģionos un valstī kopumā, kā arī ar nodarbināto skaitu un vidējo atlīdzību profesijā;
  • darba meklētāja rokasgrāmata “Ceļā uz darbu Soli pa solim
  • ja esat bez darba, tad varat pieteikties bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam;
  • e-apmācība – e-vidē jebkurā sev vēlamā laikā Jums ir iespēja apgūt kādu no mācību moduļiem bez NVA klātienes apmeklējuma. Mācību noslēgumā ir jāizpilda zināšanu pārbaudes tests.

Ja esat NVA reģistrēts bezdarbnieks, tad papildus iepriekš minētajām iespējām, NVA CV un vakanču portālā iespējams pieteikties dažādiem pakalpojumiem:

Scroll Up