Tiesību aizsardzība

Kādas ir kvalitatīvas jeb līguma noteikumiem atbilstošas preces un pakalpojumi?

Jebkura pirkuma izdarīšana nozīmē līguma noslēgšanu ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju. Par darījumu apliecinošu dokumentu ir uzskatāms pirkuma čeks vai cits darījumu apliecinošs dokuments. Galvenais kvalitatīva pirkuma nosacījums ir, ka precei un pakalpojumam nedrīkst būt defektu, kas traucē to izmantot paredzētajam nolūkam. Tātad precēm un pakalpojumiem ir jābūt:

  • kvalitatīviem;
  • drošiem;
  • atbilstošiem marķējumā vai reklāmā sniegtajam aprakstam.

Prece vai pakalpojums nav uzskatāms par neatbilstošu, ja:

  • pirkuma brīdī Jūs zinājāt vai nevarējāt nezināt par preces neatbilstību, piemēram, tirdzniecības vietā par konkrēto preci sniegta skaidra informācija, ka tai piemīt noteikts defekts;
  • neatbilstība radusies Jūsu piegādāto materiālu dēļ, piemēram, defekts radies precei, kas izgatavota no Jūsu materiāliem, to trūkumu dēļ;
  • parasta preces nolietošanās vai novalkāšanās nav uzskatāma par defektu;
  • prece izmantota, neievērojot lietošanas instrukciju, brīdinājumus.

Preces kvalitāti jeb atbilstību līguma noteikumiem nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

Atcerieties! Lai izvirzītu prasību par līguma atcelšanu un naudas atmaksu, defekts nedrīkst būt maznozīmīgs, defektam ir būtiski jāietekmē Jūsu iespējas izmantot preci.

Scroll Up