Tiesību aizsardzība

Kādēļ izmantot e-pakalpojumus?

Pakalpojumu izmantošana elektroniskā veidā veicina:

 

 • valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumu pieejamību un iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti;
  • ar interneta starpniecību pakalpojumus var saņemt ātrāk un ērtāk neatkarīgi no atrašanās vietas un bez laika ierobežojumiem – 24 h diennaktī un 7 dienas nedēļā;
  • e-risinājumu attīstība iet roku rokā ar drošību internetā – lai saņemtu pakalpojumus elektroniskajā vidē, personai ir nepieciešams apliecināt savu identitāti, – piemēram, ar savas eID kartes vai internetbankas piekļuvi;
 • efektīvāku resursu izmantošanu;
  • automatizācijas rezultātā samazinās klientu apkalpošanai nepieciešamo cilvēkresursu apjoms;
  • samazinās drukāto materiālu izmantošana – dabas resursu ietaupījums;
  • rodas līdzekļu ietaupījums gan iestādēm, gan iedzīvotājiem. Jūs, piemēram, varat netērēt naudu transportam, lai klātienē apmeklētu iestādi.

Par pakalpojumu pieejamību elektroniskā veidā rūpējas par attiecīgo pakalpojumu atbildīgā iestāde (piemēram, līdzīgi kā notiek arī klātienē, kad par slimības pabalsta piešķiršanu ir atbildīga Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra). Elektronizējamie pakalpojumi tiek izvēlēti, ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumu pēc attiecīgā pakalpojuma klātienē un citus aspektus. Pakalpojumu elektronizācijā tiek ievērots, lai e-pakalpojumi būtu pēc iespējas drošāki un vienkāršāki lietošanai iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

 

 • E-pakalpojumu lietošana ir DROŠA – personas dati, kuri nepieciešami, lai Jūs pieslēgtos e-pakalpojumam ir vārds, uzvārds un personas kods. Ar to palīdzību iestādes Jūs identificē un Jūs varat pieslēgties – autentificēties e-pakalpojuma izmantošanai.
 • E-pakalpojumu lietošana ir VIENKĀRŠA UN IZDEVĪGA – vairums e-pakalpojumu ir bez maksas un pieslēgšanās pakalpojumam, izmantojot internetbankas pieeju, nenozīmē, ka par pakalpojumu tiek ieturēta maksa. Banka palīdz identificēt personu. Gadījumā, ja e-pakalpojuma izpildē Jums ir nepieciešams veikt kādu rēķina apmaksu, to varat izdarīt, izmantojot internetbanku, bet pirms tam, pakalpojuma izpildes gaitā Jūs tiksiet informēts, kad un kā norēķināšanās ir iespējama.
Scroll Up