Kādi dokumenti jāsagatavo, lai atgūtu daļu naudas par attaisnotajiem izdevumiem?

Lai atgūtu daļu naudas par Jūsu vai Jūsu ģimenes locekļu attaisnotajiem izvedumiem, jāpievieno atbilstoši maksājuma dokumenti vai to kopijas, kuros redzams personas kods, vārds, uzvārds, samaksāto izdevumu veids, dokumenta numurs, datums un izdevēja reģistrācijas numurs.

Ja nepieciešams noskaidrot ģimenes locekļu personas kodu, izvēlieties e-pakalpojumu Mani dati Fizisko personu reģistrā. Ņemiet vērā, ka Jūs varat iegūt informāciju tikai par laulāto, bērniem un vecākiem.

Attaisnotos izdevumus var pamatot ar šādiem maksājuma dokumentiem:

  • kases čeku;
  • kases čeku un kases čekam papildus noformētu kvīti, ja kases čekā nav norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods;
  • numurētu un VID reģistrētu kvīti;
  • kases ieņēmumu orderi;
  • apstiprinātu maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu.
Scroll Up