Kultūra, vaļasprieki, ceļojumi

Kādi ir ceļošanai nepieciešamie dokumenti?

Ikvienam, šķērsojot valsts robežu, nepieciešams ņemt līdzi derīgu pasi (vai personas apliecību (eID karti), ja ceļojat Šengenas zonas ietvaros). Pirms ceļojuma sazinieties ar konkrētās ārvalsts vēstniecību, lai noskaidrotu, kādam jābūt pases derīguma termiņam, ieceļojot valstī.


Vairāk informācijas par personu apliecinoša dokumenta saņemšanu, video pamācību par to, kā pieteikties dokumenta izsniegšanai elektroniski, kā arī par rīcību, ja dokuments nozaudēts, lasiet  sadaļā “Personu apliecinošs dokuments“.


Pirms došanās ceļā, noteikti būtu jānoskaidro, vai, braucot uz izvēlēto valsti (ņemot vērā apmešanās ilgumu un brauciena mērķi), nepieciešama vīza. Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē ir pieejams valstu saraksts, uz kurām iespējams doties bez vīzas vai, pirms ceļojuma saņemot elektronisko ieceļošanas atļauju. Ja vīza tomēr nepieciešama, vērsieties konkrētās valsts pārstāvniecībā, lai noskaidrotu pieteikšanās prasības, procesu un izmaksas. Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē pieejams Ārvalstu diplomātiskā korpusa sastāvs un kontaktinformācija (angļu valodā), kuru varat izmantot, lai sazinātos ar valsts pārstāvniecību un noskaidrotu interesējošo informāciju.Ja ceļojuma laikā konstatējat, ka esat bez derīga ceļošanas dokumenta – esat pazaudējis savu pasi vai personas apliecību (eID karti) (vai tā Jums ir nozagta), vai ceļojuma laikā esat sapratis, ka ir beidzies pases vai eID kartes derīguma termiņš:

  • nekavējoties sazinieties ar savas valsts konsulātu vai vēstniecību;
  • ja esat valstī, kurā nav Jūsu valsts konsulāta vai vēstniecības, varat lūgt konsulāro aizsardzību jebkuras citas ES valsts konsulātam vai vēstniecībai.

Vairāk par rīcību gadījumā, kad, atrodoties ārvalstīs, radušās problēmas ar pasi vai eID karti, lasiet dzīves situācijas apraksta “Kas jāievēro Latvijas valstspiederīgajiem ārzemēs?” sadaļā “Ko darīt, ja, atrodoties ārzemēs, rodas problēmas ar pasi vai personas apliecību (eID karti)?“.


Ar spēkā esošiem noteikumiem un pieejamo informāciju valstī, kuru atstājat, un valstī, uz kuru dodaties, iespējams iepazīties šeit.


Ceļojuma laikā Jums jābūt līdzi derīgam ceļošanas dokumentam, jo, lai arī ES valstu starpā netiek veikta robežkontrole, ārkārtas apstākļos tā var tikt atjaunota. Kā arī jāņem vērā, ka uzturēšanās ārvalstīs bez derīgiem ceļošanas dokumentiem var būt sodāma. Soda apmērs dažādās valstīs var būt atšķirīgs.Ja ceļojat kopā ar bērnu, bērnam līdzi jābūt derīgam ceļošanas dokumentam – pasei vai Latvijas pilsoņa personas apliecībai (eID kartei). Pirms ceļojuma jāpārliecinās, vai Latvijā izdotiem papildus dokumentiem (dzimšanas apliecībai, pilnvarai, bāriņtiesas lēmumam u.tml.) uzrādīšanai ārvalstu amatpersonām nepieciešams tulkojums un dokumenta īstuma apliecinājums. Par šiem jautājumiem sazinieties ar attiecīgās ārvalsts diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību.


Ja bērns ceļo viens (tas ir atļauts sasniedzot obligātās izglītības vecumu- 5 gadus) vai kopā ar pieaugušajiem, kas nav viņa likumīgie aizbildņi, papildus var būt vajadzīga notariāli apliecināta vecāku piekrišana (pietiek ar viena vecāka, kurš ir Latvijas valsts piederīgais) bērna patstāvīgai ceļošanai vai ceļošanai pilnvarotas personas pavadībā. Piekrišanu jāparaksta bērna vecākiem, vienam no vecākiem vai likumīgajam(-iem) aizbildnim(-ņiem). Bērnam, ceļojot vienam vai pilnvarotas personas pavadībā, notariāli apstiprināta piekrišana ir obligāta, izbraucot no Šengenas zonas, piemēram, dodoties uz Krieviju, Baltkrieviju u.c. trešajām valstīm. Ceļojot uz Šengenas zonas vai ES valstīm šāda piekrišana nav obligāta.


Ja bērns izceļo no Latvijas un dodas uz trešajām valstīm (ārpus ES un Šengenas zonas), papildus dokumenti ir nepieciešami tikai bērnam, kurš ir Latvijas piederīgais (Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā). Detalizēta informācija par nepieciešamajiem dokumentiem bērna izceļošanai no Latvijas pieejama Valsts robežsardzes tīmekļa vietnē.


Tomēr jebkurā gadījumā, ja bērns neceļo kopā ar vecākiem, ieteicams noformēt notariāli apliecinātu pilnvaru bērna pārstāvībai ārkārtas situācijās. Vecāku pienākums ir nodrošināt bērnam pilnvaroto pārstāvi, kurš par bērnu rūpēsies un pārstāvēs viņa intereses, piemēram, medicīnas iestādēs (ja bērnam būs nepieciešama medicīniskā palīdzība, ārsts to nedrīkstēs sniegt bez pilnvarotās personas vai vecāku piekrišanas). Šāda pilnvara noformējama pie zvērināta notāra Latvijā klātienē vai videokonferences režīmā (ja personai ir Latvijas elektroniskais paraksts) vai Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs.


Ja bērns ceļo kopā ar vienu vecāku, kurš ir Latvijas valsts piederīgais, bērnam nav nepieciešama notariāli apliecināta otra vecāka piekrišana. Ja bērns tiek izvests no valsts nevis ceļošanas nolūkā, bet uz pastāvīgu dzīvi citā valstī, šāds lēmums jāsaskaņo ar otru vecāku. Ja tiesa ar tās nolēmumu ir noteikusi bērna dzīvesvietu ārvalstī, tad vecākam, kurš izved bērnu uz pastāvīgu dzīvi šajā valstī, nav nepieciešama otra vecāka piekrišana. Ja viens no vecākiem uzskata, ka otrs vecāks aizvedis vai nelikumīgi aiztur viņu kopīgo bērnu ārvalstīs, viņš/viņa var iesniegt Tieslietu ministrijā (TM) pieprasījumu par bērna atgriešanos Latvijā vai pieprasījumu par saskarsmes tiesību nodrošināšanu ar bērnu. Plašāka informācija pieejama TM tīmekļa vietnē – šeit un šeit.


Valstīm, kurās bērns ieceļo, tai skaitā tranzītvalstīm, ir tiesības izvirzīt savas prasības nepilngadīgu ārvalstnieku ieceļošanai. Šādas papildu prasības var būt noteiktas, ja citās ES vai Šengenas valstīs ir atjaunota robežpārbaude uz iekšējām robežām, kā arī citos gadījumos. Tāpat savas prasības tiesīgi noteikt pasažieru pārvadātāji, piemēram, aviokompānija, ar ko ceļo bērns. Tādēļ vecākiem pirms ceļojuma jāpārliecinās, vai valsts, uz kuru vai caur kuru ceļos bērns, vai attiecīgais pasažieru pārvadātājs nav noteicis papildu prasības saistībā ar bērna ceļošanu. Pirms bērns dodas ceļā, pārbaudiet noteikumus, kas ir spēkā izceļošanas un galamērķa valstī. Ar informāciju par kārtību konkrētās ES valstīs iespējams iepazīties šeit. Tāpat informācijas iegūšanai ieteicams vērsties attiecīgās valsts iestādēs, vēstniecībā vai konsulātā.Ja, atrodoties ārvalstīs, esat nonācis ārkārtas situācijā (nāves gadījumi, smagas saslimšanas, katastrofas u.tml.), saņemt palīdzību iespējams:

  • zvanot Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam darba dienās laikā no plkst.9:00 līdz plkst. 17:00 – +371 67015905;
  • zvanot uz Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts dežūrtālruni: +371 26337711;
  • rakstot uz e-pastu: palidziba@mfa.gov.lv
Scroll Up