Tiesību aizsardzība

Kādi ir e-pakalpojumu veidi?

Pēc e-pakalpojumu funkcionalitātes izdala trīs veidu e-pakalpojumus:

 

  1. informatīvie – e-pakalpojumi, kas nodrošina iespēju tiešsaistē iegūt iestādes rīcībā esošu informāciju, ar kuru personai ir pienākums vai tiesības iepazīties. Piemēram, e-pakalpojums „Mani dati iedzīvotāju reģistrā”;

 

  1. transakciju – e-pakalpojumi, kas aizstāj administratīvas procedūras veikšanu klātienē. Pakalpojums, kas ierosina un/vai īsteno iestāžu rīcību kāda lēmuma pieņemšanai attiecībā uz personu vai personu grupu (piemēram, licences izsniegšana, pabalsta piešķiršana u.c.). Klients tiek informēts par to, ka pakalpojuma rezultāts ir gatavs un par pakalpojuma saņemšanas iespējām, piemēram, saņemt pakalpojuma rezultātu elektroniski, klātienē vai pa pastu. Viens no šāda veida e-pakalpojumiem ir “Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai“;

 

  1. līdzdalības – e-pakalpojumi, kas iedzīvotājam ļauj tieši iesaistīties valsts vai pašvaldību darba procesos (piemēram, iedzīvotāju aptaujas; e-vēlēšanas, iespēja iepazīties ar likumprojektiem to sagatavošanas gaitā, izteikt savu viedokli u.tml.). Viens no šāda veida e-pakalpojumiem ir “Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām“.
Scroll Up