Tiesību aizsardzība

Kādos gadījumos ir pārkāptas patērētāja tiesības?

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētāja tiesības ir pārkāptas, ja:

  • nav nodrošināta iespēja saņemt Jums nepieciešamo informāciju par preci vai pakalpojumu un tā cenu;
  • ir pārdota nedroša un nekvalitatīva prece vai sniegts nedrošs vai nekvalitatīvs pakalpojums;
  • Pirkuma samaksa un mērvienība nav noteikta pareizi un Jums nav nodrošināta iespēja pārliecināties par tās pareizību;
  • Jums nav izsniegts pirkuma čeks – darījumu apliecinošs dokuments;
  • nav ievērota izvēles brīvība un izteiktā griba;
  • nav ievērots pušu vienlīdzības princips un līguma noteikumi ir netaisnīgi;
  • līgumsaistības nav pienācīgi izpildītas;
  • nav dota iespēja realizēt atteikuma tiesības, noslēgtā līguma atcelšanu vai citas likumiskās vai līgumiskās tiesības.
Scroll Up