Tiesību aizsardzība

Kādos gadījumos ir pārkāptas patērētāja tiesības?

Patērētāja tiesības ir pārkāptas, ja:

  • Jums nav nodrošināta iespēja saņemt Jums nepieciešamo informāciju par preci vai pakalpojumu un tā cenu;
  • Jums pārdota nedroša un lietošanai neatbilstoša prece vai nekvalitatīvs pakalpojums;
  • Pirkuma samaksa un mērvienība nav noteikta pareizi un Jums nav nodrošināta iespēja pārliecināties par tās pareizību;
  • Jums nav izsniegts pirkuma čeks – darījumu apliecinošs dokuments.
Scroll Up