Ģimene, bērni

Kādu tautību norādīt bērnam?

Reģistrējot bērna dzimšanas faktu, bērna tautību var ierakstīt atbilstoši bērna radinieku tautībai tiešā augšupejā līnijā divu paaudžu robežās, t.i. bērnam var ierakstīt tēva, mātes vai vecvecāku tautību.

 

Bērna tautību var nenorādīt, ja vecākiem ir dažādas tautības un viņi nevar vienoties par bērna tautību. Šajā gadījumā, bērna tautības ieraksts būs “neizvēlēta”. Domstarpību gadījumā bērna vecāki var vērsties arī bāriņtiesā un lūgt, lai par bērna tautību lemj bāriņtiesa.

Scroll Up