Kā pieteikties bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam?

Kā pieteikties bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam?

Sākot ar nākamo dienu pēc darba zaudēšanas var iegūt bezdarbnieka statusu. Bezdarbnieka statuss ļaus pieteikties bezmaksas izglītības nodarbībām, karjeras konsultācijām un saņemt palīdzību, meklējot jaunu darbu. Tāpat bezdarbnieka statusu saņēmušam cilvēkam ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu.


Bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu Latvijā piešķir Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA). Bezdarbnieka statusam var pieteikties ikviens iedzīvotājs:

  • kas vecāks par 15 gadiem, kurš nestrādā un ir gatavs sākt strādāt;
  • kuram nav piešķirta vecuma pensija;
  • kurš neapgūst pamatskolas vai vidusskolas programmu klātienē;
  • kurš neveic komercdarbību un
  • nav pilnā vai daļējā valsts apgādībā.

Līdz 2020. gada 31. decembrim tiesības uz bezdarbnieka statusu papildus augstāk uzskaitītajiem kritērijiem, ir personai, kura zaudējusi darba ņēmēja statusu un šā statusa zaudēšanas dienā ir:

  • mikrouzņēmuma īpašnieks (saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu), kura mikrouzņēmumam nav apgrozījuma (t.sk. pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas);
  • pašnodarbinātais (izņemot fizisko personu, kura veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu), kurš negūst ienākumus (tai skaitā pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas).

Ja neatbilstat bezdarbnieka statusa kritērijiem (skatīt Bezdarbnieku un darba meklētāju likuma 10.punktu), varat pieteikties darba meklētāja statusam – arī tad varēsiet izmantot dažādus izglītības rīkus un pakalpojumus, ko klientiem piedāvā NVA.


Darba meklētājs var būt ikviens, kurš:

  • vecāks par 15 gadiem, kurš nestrādā un ir gatavs sākt strādāt;
  • neveic komercdarbību un
  • nav uzņemts pamatizglītības programmā klātienē.

Arī tad, ja saņemat vecuma pensiju, esat tiesīgs pretendēt darba meklētāja statusam.


Elektroniski NVA adresētu iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai var iesniegt, izmantojot NVA CV un vakanču portāla e-pakalpojumu “Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam”  vai izmantojot e-adresē pieejamo veidlapu.


Pēc iesnieguma iesniegšanas ar Jums sazināsies un paziņos par pieņemto lēmumu statusa piešķiršanai, kā arī noteiks dienu, kad ierasties klātienē, lai Jūs iesaistītu pasākumos, kas veicinās darba atrašanu.