Kultūra, vaļasprieki, ceļojumi

Kāpēc reģistrēties Konsulārajā reģistrā?

Konsulārais reģistrs ir Ārlietu ministrijas pārziņā esoša informācijas sistēma, kurā var reģistrēties jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kam ir Latvijas pase un kurš plāno doties uz ārvalstīm ceļojumā, kas nepārsniedz sešus mēnešus. Reģistrēšanās Konsulārajā reģistrā sniegs iespēju nepieciešamības gadījumā operatīvi saņemt konsulāro palīdzību ārkārtas situācijās.

 

Reģistrēties Konsulārajā reģistrā iespējams portālā Latvija.lv pieejamajā e-pakalpojumā “Elektroniska reģistrēšanās konsulārajā reģistrā”.

Vienlaikus iespējams iesniegt informāciju par cilvēkiem, ar ko ceļosiet kopā, apmešanās vietām, kontaktpersonām, apdrošināšanu, utt.

Latvijai ārvalstīs ir 47 diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, kurās iespējams vērsties, ja nepieciešama konsulārā palīdzība. Detalizētu informāciju par to, kādos gadījumos Latvijas pārstāvniecības var palīdzēt, meklējiet Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

 

Informāciju par Jums nepieciešamo pārstāvniecību varat skatīt Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas  tīmekļa vietnē.

Ārkārtas situācijās ārvalstīs (zudis ceļošanas dokuments, smaga slimība vai nāve, aizturēšana u.tml.) aicinām nekavējoties zvanīt uz Konsulārā departamenta diennakts tālruni: +371 26337711.

 

Scroll Up