Izglītība

Karjeras iespējas un prakse

Studentu izaugsmi un praktiskas darba pieredzes iegūšanu augstākās izglītības iestādēs veicina dažādas aktivitātes, piemēram, karjeras konsultācijas, iespēja veikt profesionālo praksi uzņēmumā vai organizācijā.

Karjeras konsultācijas

Augstākās izglītības iestādēs ir pieejamas individuālas karjeras konsultācijas, kas tiek nodrošinātas augstskolu karjeras centros. Šie centri piedāvā dažāda veida bezmaksas konsultācijas un praktisku palīdzību esošajiem studentiem, kā arī absolventiem. Karjeras centru pakalpojumus nodrošina, piemēram, Latvijas UniversitāteRīgas Tehniskā universitāte, kā arī citas augstākās izglītības iestādes.


Karjeras konsultāciju ietvaros varat rast atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Vai izvēlētā studiju programma ir tieši Jums atbilstoša?
  • Ko darīt pēc konkrēto studiju beigšanas?
  • Kā izprast un īstenot savas profesionālās ieceres?
  • Kur un kā meklēt darbavietu?
  • Kā vislabāk sagatavot dzīvesgājuma aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli?
  • Kā arī atbildes uz citiem jautājumiem, kas saistīti ar karjeras izveidi pēc studiju beigšanas.

Karjeras centros tiek piedāvātas arī dažādas iespējas piedalīties izglītojošos semināros un lekcijās saistībā ar karjeras izvēli, kā arī veikt darba intervijas simulācijas treniņu, kas dod iespēju izmēģināt atbildēt uz tādiem jautājumiem, kādus varētu uzdot personāla atlases speciālists darba intervijas laikā.


Karjeras konsultācijas piedāvā arī Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA). Augsti kvalificēti karjeras pakalpojumu speciālisti (karjeras konsultanti) sniedz konsultācijas darbības virziena profesijas izvēlē, darba meklēšanā, profesionālās piemērotības noteikšanā un citos ar profesionālo karjeru saistītajos jautājumos. Pieteikties karjeras konsultācijām var NVA CV/vakanču portāla sadaļā “Pieteikšanās uz karjeras konsultāciju“, izvēloties iespēju “Pieslēgties” un autorizējoties ar portāla Latvija.lv starpniecību. Pieteikties karjeras konsultācijai CV/vakanču portālā varat tikai tad, ja esat NVA oficiāli reģistrēts kā bezdarbnieks vai darba meklētājs. Ja neesat reģistrēts kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, pieteikties varat, sazinoties ar NVA. NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama šeit.


NVA tīmekļa vietnē un NVA CV/vakanču portālā ir pieejama pašnoteikšanās metodika karjeras izvēlē un plānošanā.


Noderīgi – darba vietas meklēšana

Viens no risinājumiem, kas var palīdzēt darba vietas meklēšanā, ir NVA CV/vakanču portāls, kurā, meklējot darbu, varat izmantot šādas portāla sniegtās iespējas:

Piemēram, E-apmācību sadaļā (pieejama, autorizējoties ar portāla Latvija.lv starpniecību) ir iespēja apgūt kādu no apmācību moduļiem, piemēram, “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”. Apmācību noslēgumā ir jāizpilda arī zināšanu pārbaudes tests.


Svarīgi!

Pieteikties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem CV/vakanču portālā varat tikai tad, ja esat NVA oficiāli reģistrēts kā bezdarbnieks vai darba meklētājs. Ja neesat reģistrēts kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, pieteikties varat, sazinoties ar NVA. NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama šeit.


Pieteikties uz EURES konsultāciju CV/vakanču portālā varat tikai tad, ja esat NVA oficiāli reģistrēts kā bezdarbnieks var darba meklētājs. Ja neesat reģistrēts kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, pieteikties varat, sazinoties ar EURES konsultantiem. Varat saņemt arī tiešsaistes konsultāciju tērzētavā.


Detalizētāka informācija par darba meklēšanu pieejama arī dzīves situācijas aprakstā “Darba zaudēšana un meklēšana”.


Noderīgs informācijas avots ir arī tīmekļa vietne Profesiju pasaule, kuras nolūks ir paplašināt priekšstatu par profesiju un amatu daudzveidību, kā arī sniegt informāciju par darba saturu un prasībām, kas tiek izvirzītas konkrētās profesijās vai amatos nodarbinātajām personām. Tīmekļa vietnē Profesiju pasaule par katru profesiju ir pieejams profesijas apraksts, intervija ar kādu šajā profesijā strādājošo personu, fotogrāfiju galerija un attiecīgās profesijas apguves iespējas. Savukārt Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (NIID.LV) studenti un citi interesenti var atrast plašu informāciju par izglītības iespējām, tostarp par aktuālo uzņemšanu visos studiju līmeņos, infografikas karjeras plānošanai, noderīgus rakstus par izglītības tēmām, piemēram, ziemas un vasaras uzņemšanu augstākās izglītības iestādēs, atvērto durvju dienām, centralizēto eksāmenu kārtošanas iespējām pēc vidusskolas, izglītības iespējām cilvēkiem ar invaliditāti u.c., kā arī var saņemt e-konsultācijas par izglītības un karjeras atbalsta tēmām.

Prakse

Profesionālā prakse sniedz lielisku iespēju iepazīt darba vidi kādā uzņēmumā vai iestādē, sniedz iespēju pielietot iegūtās zināšanas studiju programmas ietvaros praktiski. Prakse var notikt gan Latvijā, gan ārvalstīs.


Prakse (kā studiju procesa sastāvdaļa) ir paredzēta profesionālo studiju programmu ietvaros. Lielākoties augstākās izglītības iestādes nodrošina studentiem prakses vietas dažādos uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, ar kurām augstskolai vai fakultātei ir noslēgti sadarbības līgumi.


Prakses vietas meklēšanas un atrašanas procesā augstākās izglītības iestādēs palīdzēt var arī karjeras centrs, sniedzot informāciju par darba tirgu, par darba devēju prakses un darba piedāvājumiem, par karjeras izaugsmes iespējām, par iespējām veikt praksi dažādās organizācijās atbilstoši studentu izvēlētajai studiju programmai, katra studenta profesionālajām interesēm un vēlmēm.


Arī Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā karjeras konsultācijas par dažādām tēmām, tai skaitā saistībā ar izglītības programmas izvēles jautājumiem, aktualitātēm darba tirgū, darba un prakses meklēšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.


Karjeras konsultācijas NVA filiālēs var apmeklēt jebkurš interesents, nav nepieciešams bezdarbnieka statuss, bet obligāti ir nepieciešams pierakstīties iepriekš. NVA filiāļu Karjeras konsultantu kontaktinformācija pieejama šeit. NVA piedāvā arī elektronisku darba tirgus prognožu rīku, detalizētāka informācija par minēto rīku pieejama šeit.

Scroll Up