Darbs, pensijas

Kas ir attaisnotie izdevumi?

Attaisnotie izdevumi ir netiešs veids, kā valsts atbalsta iedzīvotājus, kuri maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Ja persona konkrētā gada laikā IIN nav maksājusi, tad šī nodokļa atmaksu par attiecīgo gadu saņemt nevar. Taču šos izdevumus savā deklarācijā var iekļaut ģimenes locekļi, kas IIN ir maksājuši (vairāk par to, kā pārbaudīt IIN apmaksu lasiet sadaļā “Kad gada ienākumu deklarāciju jāsniedz brīvprātīgi?”).

 

Attaisnoto izdevumu limits vienai personai un atmaksas nosacījumi tiek piemēroti vadoties pēc konkrētajā gadā spēkā esošās likumdošanas, tātad tie ir atšķirīgi atkarībā no gada, par kuru tiek sniegta deklarācija.

 

Attaisnotie izdevumi  ir:

  • Izdevumi par izglītību, t.sk., par interešu izglītību bērniem. Pirms gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par bērnu interešu izglītību, apskatiet sarakstu ar interešu izglītības programmām, kurām pašvaldība ir izsniegusi licences. Informācija par Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēto izglītības iestāžu licencētajām interešu izglītības programmām pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā.
  • Izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ieskaitot zobārstniecību.
  • Veselības un dzīvības (ar līdzekļu uzkrāšanu) apdrošināšana.
  • Veiktie ziedojumi un dāvinājumi, ieskaitot Latvijas politiskajām partijām.
  • Privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas.
Scroll Up