Kas ir attaisnotie izdevumi?

Attaisnotie izdevumi ir:

  • izdevumi par izglītību, t.sk., bērniem par interešu izglītību. Pirms brīvprātīgi aizpildāt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto IIN par bērnu interešu izglītību, apskatiet sarakstu ar interešu izglītības programmām, kurām pašvaldība ir izsniegusi licences.
  • izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, t.sk., zobārstniecība, veselības apdrošināšana;
  • veiktie ziedojumi un dāvinājumi;
  • privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas;
  • dzīvības apdrošināšana;
  • naudas līdzekļu ieguldīšana ieguldījumu fondos.
Scroll Up