Tiesību aizsardzība

Kas ir drošs elektroniskais paraksts?

Drošs elektroniskais paraksts ir:

  • elektroniski dati, unikāls personas identifikācijas apliecinājums, kas pievienots datorā sagatavotam dokumentam (vārds, uzvārds, personas kods u.c.);
  • personas individuāls paraksts elektroniskajā vidē, kuram ir juridisks spēks. Ar to persona paraksta elektroniskus dokumentus, neizdrukājot tos, piemēram, līgumus, rēķinus, sūdzības, iesniegumus, vēstules u.c. Parakstot dokumentu, eParaksta lietotājs piekrīt dokumenta saturam un apliecina savu gribu. Drošu elektronisko parakstu var lietot tikai tā īpašnieks.

Svarīgi! E-parakstītam dokumentam juridisks spēks ir tikai elektroniskā, neizdrukātā veidā!

Kādas funkcijas nodrošina drošs elektroniskais paraksts?

    • Dokumentu elektronisku parakstīšanu datorā, viedtālrunī un informācijas sistēmās;
    • E-identitātes apliecināšanu darbam interneta portālos, informācijas sistēmās, darbstacijās. 

Dokumentu parakstīšana

Latvijā dokumentus iespējams parakstīt, izmantojot:

  • eParakstu eID kartē vai eParaksta karti (ko var iegādāties juridiskas personas);
  • mobilo lietotni eParakstsLV un eParaksts mobile.

Neatkarīgi no tā, kā veicat dokumentu parakstīšanu, rezultāts būs vienāds – parakstīts dokuments ar juridisku spēku.

Scroll Up