Tiesību aizsardzība

Kas ir drošs elektroniskais paraksts?

Drošs elektroniskais paraksts ir tavs pašrocīgais paraksts elektroniskiem dokumentiem. Ar to parakstītam dokumentan ir tāds pats juridisks spēks kā ar roku parakstītam papīra formāta dokumentam.


Svarīgi! Elektroniski parakstītam dokumentam juridisks spēks ir tikai elektroniskā, neizdrukātā veidā!


Vienu dokumentu var parakstīt vairākas personas, tāpēc to var ērti izmantot, piemēram, parakstot līgumus.


Pienākums atzīt Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu drošos elektroniskos parakstus kā līdzvērtīgus pašrocīgam parakstam ir nostiprināts tiesību aktos (Elektronisko dokumentu likumā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulā (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikācijas un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū).

Kādas funkcijas nodrošina drošs elektroniskais paraksts?

Latvijā digitālajā vidē šim rīkam piemīt divas funkcijas:

  • unikāls personas identifikācijas apliecinājums (elektroniski dati), kas pievienots elektroniski sagatavotam dokumentam (vārds, uzvārds, personas kods u.c.), vai arī šie dati tiek izmantoti, lai apliecinātu savu identitāti digitālajā vidē, piemēram, autentificējoties iestāžu portālos, lai apliecinātu, ka esiet tā pati persona, kas reālajā dzīvē. Tas noderēs darbam interneta portālos, informācijas sistēmās, darbstacijās. E-identitātes apliecināšana ir līdzvērtīga, kā uzrādot personu apliecinošu dokumentu klātienē;
  • personas individuāls paraksts elektroniskajā vidē (datorā, viedtālrunī, informācijas sistēmās), kuram ir tāds pats juridisks spēks kā ar roku parakstītam. Ar tp persona paraksta elektroniskus dokumentus, neizdrukājot tos, piemēram, līgumus, rēķinus, sūdzības, iesniegumus, vēstules, utt.
Drošu elektronisko parakstu var lietot tikai tā īpašnieks.

Dokumentu parakstīšana

Latvijā dokumentus iespējams parakstīt, izmantojot vairākus valsts nodrošinātus drošā elektroniskā paraksta rīkus:

Dokumentus ir iespējams parakstīt arī, izmantojot citus Eiropas Savienībā atzītus valsts iestāžu un komersantu nodrošinātus rīkus, piemēram, Latvijā popularitāti iemantojušo SmartID (izmantojot Dokobit platformu).


Neatkarīgi no tā, ar kuru no rīkiem veicat dokumentu parakstīšanu, rezultāts būs vienāds – elektroniski parakstīts dokuments ar juridisku spēku.


Dokumentu parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu notiek tāpat, kā parakstot tos papīra formātā – nepieciešams parakstīt visus tos dokumentus (datnes jeb failus), kuri būtu parakstīti, ja darītu to papīra formātā. E-paraksts uz dokumenta apstiprina visu dokumentā ietverto informāciju, respektīvi, katru lapu nav jāparaksta atsevišķi.


Skaties video par dokumentu parakstīšanu ar eID vai eParaksts karti:

Skaties video par dokumentu parakstīšanu ar mobilo lietotni eParaksts mobile:

Skaties video par dokumentu parakstīšanu ar SmartID:

Scroll Up