Kas jāņem vērā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem?

Ņemiet vērā – ja strādājat mikrouzņēmumos, esat sezonas laukstrādnieks un patentmaksātājs, nodokļu pārmaksu nevarēsiet atgūt, jo šajos gadījumos netiek maksāta pilna Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme. Jūsu izdevumu čekus savai deklarācijai var pievienot un iesniegt Jūsu ģimenes locekļi, kuri ir maksājuši pilnu Iedzīvotāju ienākuma nodokļu likmi.

 

Lai pārbaudītu, kādā apmērā tiek maksāts Iedzīvotāju ienākumu nodoklis, izmantojiet Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Atverot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, kreisajā pusē izvēlieties Pārskati un sadaļā Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas izvēlieties pārskatu Darba devēju ieturētais Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Scroll Up