Kultūra, vaļasprieki, ceļojumi

Kas jāzina, ja vēlaties izbraukt no valsts uz ilgāku laiku?

Ja Jūs (vai Jūsu nepilngadīgie bērni, kuriem ir Latvijas valstiskā piederība) plānojat uzturēties ārpus Latvijas ilgāk par 6 mēnešiem, Jums Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) jāpaziņo Jūsu uzturēšanās adrese. Tas nepieciešams, lai, nepieciešamības gadījumā, nodrošinātu saziņas iespējas starp Jums un Latvijas valsti.

 

Lai paziņotu dzīvesvietas adresi ārvalstī, personai ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums vai jāuzraksta iesniegums brīvā formā, norādot datus par sevi vai savu nepilngadīgo bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī. Lai iesniegtu iesniegumu elektroniski, Jūs varat izmantot:

Scroll Up