Veselība

Ar veselību saistītie pakalpojumi, ja atrodaties ārvalstīs.

Dodoties uz ārvalstīm, noteikti vērts izsvērt visus ar veselību saistītos riskus un nodrošināties pret sarežģījumiem, kas varētu rasties pēkšņas slimības, traumas, utt. gadījumā. Šādās situācijās ļoti noderīga ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK), kas apliecina Jūsu tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Kartei iespējams pieteikties:

EVAK nesedz pacienta iemaksas vai repatriācijas (transportēšanas) izdevumus pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā. Līdz ar to papildus Jūs varat iegādāties privāto ceļojumu apdrošināšanu, kas sedz šīs izmaksas.

 

Ja, izbraucot uz Šengenas nolīguma valstīm

(Austrija, Beļģija, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Itālija, Grieķija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Zviedrija, Norvēģija, Islande, Čehija, Igaunija, Lietuva, Lihtenšteina, Malta, Polija, Slovēnija, Slovākija, Ungārija, Šveice), kā arī uz Apvienoto Karalisti un Īriju

un pārvietojoties šo valstu teritorijās, ārstnieciskām vajadzībām Jums ir nepieciešamas narkotiskās un psihotropās zāles, tad tās atļauts pārvadāt tikai tad, ja saņemta „Apliecība par narkotisko vai psihotropo vielu nēsāšanu ārstnieciskām vajadzībām”, kuru apstiprinājusi Veselības inspekcija. Apliecību izsniedz ārsts, kurš pacienta ambulatorajai ārstēšanai izrakstījis īpašo recepti normatīvajos aktos par recepšu izrakstīšanu noteiktajā kārtībā.

Apliecību apstiprināšanai Veselības inspekcijā  var iesniegt: Rīgā, Klijānu ielā 7; Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2; Daugavpilī, 18. novembra ielā 105; Valmierā, L. Paegles ielā 9; Jelgavā, Zemgales prospektā 3. Informatīvais tālrunis – 67081600.

Scroll Up