Kultūra, vaļasprieki, ceļojumi

Kas jāzina par izziņu un dokumentu pieprasīšanu no Latvijas Nacionālā arhīva?

Ja, atrodoties ārvalstīs, Jums kādā institūcijā (tiesā, dzimtsarakstu nodaļā, uzņēmumā u. tml.) jāuzrāda dokumentārs pierādījums par darba vai mācību gaitām, civilstāvokli, nesodāmību vai citu personas informāciju, Jūs varat pieprasīt izziņu vai dokumenta kopiju Latvijas Nacionālajā arhīvā.


  1. Informācija par darba gaitām, izglītību, notariālajām darbībām u.c. atrodama arhīvā tikai pēc attiecīgās iestādes  likvidācijas (reorganizācijas). Ja iestāde joprojām darbojas vai reorganizācijas procesā tai ir tiesību un saistību pārņēmējs, dokumentus glabā un izziņas izsniedz iestāde vai tiesību un saistību pārņēmējs.
  2. Tiesu dokumentus LNA pieņem glabāšanā 15 gadus pēc dokumentu radīšanas vai tiesvedības procesa pabeigšanas.
  3. Informāciju par civilstāvokli (dzimšanas, miršanas, laulību reģistrācija) Latvijas Nacionālais arhīvs izsniedz tikai par periodu līdz 1919. gadam. Informācija par laika posmu pēc 1919. gada pieprasāma Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļā vai jebkurā citā dzimtsarakstu nodaļā. Ja nepieciešams, varat pieteikties atkārtotas dzimšanas, miršanas un laulības apliecības vai izziņas izsniegšanai.

Lai pieprasītu datus no arhīva (saraksts ar izziņām, ko varat saņemt, atrodams Latvijas Nacionālā arhīva tīmekļa vietnē):

  1. dodieties uz Latvijas Nacionāla arhīva tīmekļa vietnes sadaļu “E-pakalpojumi“;
  2. izvēlieties sev interesējošo;
  3. autentificējieties ar Latvija.lv nodrošinātajiem autentifikācijas līdzekļiem.

Jūs iegūsiet pieteikuma formu, kurā, aizpildot informācijas logus, sagatavosiet informācijas pieprasījumu. Samaksu par arhīva izziņu un dokumentu kopiju izsniegšanu nosaka saskaņā ar 2013. gada 17. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 857 “Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādis” un 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr.887 “Noteikumi par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu“, kas ir pieejami portālā Likumi.lv.

Scroll Up