Tiesību aizsardzība

Kas nepieciešams, lai elektroniski uzzinātu informāciju par sevi?

Normatīvo aktu regulējums fizisko personu datu aizsardzības jomā nosaka, ka jebkurai personai ir tiesības iegūt visu informāciju, kas uzkrāta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā. Lai elektroniski aplūkotu informāciju par sevi kādā no iestāžu datu bāzēm, kuras var saņemt portālā Latvija.lv, identificējieties portālā izmantojot kādu no piedāvātajiem identificēšanās veidiem.

 

Identifikācija nodrošina personas atpazīšanu elektroniskajā vidē un sniedz iespēju saņemt personalizētus pakalpojumus elektroniskā veidā.

 

Ja vēlaties uzzināt datus, kas tiek glabāti citu pakalpojumu sniedzēju datu bāzēs, identificēšanās var atšķirties atkarībā no iestādes, kura atbild par pakalpojumu.

Scroll Up