Tiesību aizsardzība

Kas nepieciešams, lai iesniegtu PTAC prasību par neatbilstošu pirkumu?

Lai iesniegtu prasību par neatbilstošu preci vai pakalpojumu, nepieciešams uzrakstīt iesniegumu uzņēmumam, kurā iegādājāties preci vai pakalpojumu. Iesniegumā jāapraksta konstatētā problēma un jāpievieno čeka vai līguma kopija, kas apliecina preces vai pakalpojuma iegādi.


Pārdevējam, 15 darba dienu laikā ir pienākums sniegt atbildi. Atteikums ir jāpamato.


! Iegādājoties preci vai pakalpojumu, vienmēr saglabājiet darījumu apliecinošo dokumentu – pirkuma čeku!


Iesnieguma veidlapa, kas iesniedzama pārdevējam, atrodama Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) tīmekļa vietnē.

Kā iesniegt pieteikumu PTAC?

Ja par risinājumu preces vai pakalpojuma neatbilstības novēršanai neizdodas vienoties ar pārdevēju:

Strīdu risināšanas process plašāk aprakstīts PTAC tīmekļa vietnē.


Ja Jums nav elektroniskā paraksta vai kādu citu iemeslu dēļ nevarat iesniegt pieteikumu elektroniski, to varat izdarīt klātienē PTAC.

Kad gaidīt atbildi no PTAC?

Pēc elektroniski iesniegta dokumenta saņemšanas, PTAC vienas darba dienas laikā Jūsu e-adresē vai uz Jūsu norādīto e-pasta adresi nosūtīs paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.


Savukārt PTAC atbilde uz iesniegumu par konkrēto jautājumu tiks sniegta mēneša laikā.

Scroll Up