Tiesību aizsardzība

Kas nepieciešams, lai iesniegtu PTAC prasību par neatbilstošu pirkumu?

Lai iesniegtu prasību par neatbilstošu preci vai pakalpojumu, nepieciešams uzrakstīt iesniegumu uzņēmumam, kurā iegādājāties preci vai pakalpojumu. Iesniegumā jāapraksta konstatētā problēma un jāpievieno čeka vai līguma kopija, kas apliecina preces vai pakalpojuma iegādi.

 

Pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam 15 darba dienu laikā ir pienākums sniegt atbildi. Atteikums ir jāpamato.

 

! Iegādājoties preci vai pakalpojumu, vienmēr saglabājiet darījumu apliecinošo dokumentu – pirkuma čeku!

 

Iesnieguma veidlapa, kas iesniedzama pārdevējam, atrodama Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) tīmekļa vietnē.

Kā iesniegt pieteikumu PTAC?

Ja par risinājumu preces vai pakalpojuma neatbilstības novēršanai neizdodas vienoties ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju:

  • aizpildiet iesnieguma veidlapu, kas iesniedzama PTAC;
  • parakstiet to ar drošu elektronisko parakstu;
  • pievienojiet skenētus dokumentus un citus pierādījumus, kas pamato strīda esamību (čeku vai līgumu, iesniegumu ar izteikto pretenziju pārdevējam, pārdevēja atbildi, fotogrāfijas u.c.).
  • nosūtiet uz PTAC, izmantojot e-adresi vai bezmaksas e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei“, vai uz elektronisko pasta adresi: pasts@ptac.gov.lv, vai  nosūtot dokumentus pa pastu.

Strīdu risināšanas process plašāk aprakstīts PTAC tīmekļa vietnē.

 

Ja Jums nav elektroniskā paraksta vai kādu citu iemeslu dēļ nevarat iesniegt pieteikumu elektroniski, to varat izdarīt klātienē PTAC.

Kad gaidīt atbildi no PTAC?

Pēc elektroniski iesniegta dokumenta saņemšanas, PTAC vienas darba dienas laikā Jūsu e-adresē vai uz Jūsu norādīto e-pasta adresi nosūtīs paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

 

Savukārt PTAC atbilde uz iesniegumu par konkrēto jautājumu tiks sniegta četru mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas PTAC informēs patērētāju par iesnieguma izskatīšanu un veiktajām darbībām.

Scroll Up